Μέτρα και στόχοι για την στήριξη της τοπικής παραγωγής.
Στο πλευρό των αγροτών το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων
Πολιτική
23/01/2017 | 21:40
Το θέμα της κατάστασης της αγροτικής οικονομίας στην Κέρκυρα και η λήψη απόφασης για τα μέτρα στήριξής της, συζητήθηκε την Κυριακή 22 Ιανουαρίου στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. Την εισήγηση έκανε ο επικεφαλής της ΛΑΣΥ Θόδωρος Γουλής και παρόντες κατά τη διάρκεια της συζήτησης ήταν ο Πρόεδρος Βασίλης Αρμενιάκος και μέλη της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Κέρκυρας.
Το θέμα ήρθε προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο σε υλοποίηση της δέσμευσης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θεόδωρου Γαλιατσάτου, στη σύσκεψη που είχε πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του 2016, στην έδρα της ΠΙΝ, οπότε και είχαν τεθεί οι βάσεις συνεργασίας με τους αγρότες της Κέρκυρας.
Η τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Στην τοποθέτησή του ο Περιφερειάρχης Θ. Γαλιατσάτος αναφέρθηκε στην υπάρχουσα κατάσταση και τα μέτρα που λαμβάνονται με στόχο την κατάργηση της μικρής και μικρομεσαίας αγροτιάς. «Δημιουργείται αφενός ένας στρατός κακά αμειβόμενων εργατών και αφετέρου επιτυγχάνεται ο έλεγχος της παραγωγής από τις παγκόσμιες υπερδυνάμεις της βιομηχανίας τροφίμων» δήλωσε. Τόνισε ότι χρειάζεται στελέχωση των υπηρεσιών προκειμένου να επιτύχουν το έργο που καλούνται να φέρουν εις πέρας και ως πρόταση ανέφερε την μεταφορά της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης από την Αποκεντρωμένη στην ΠΙΝ ώστε να υλοποιηθούν τα μέτρα που θέλει να λάβει η περιφερειακή αρχή για την προστασία του αγροτικού κόσμου και των παραγωγών. Ο κ. Γαλιατσάτος ενημέρωσε για τις δυνατότητες ίδρυσης νέων επιχειρήσεων, τον εκσυγχρονισμό και την μετεγκατάσταση μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, που στον πρωτογενή τομέα ενδιαφέρει επιχειρήσεις όπως θερμοκήπια, μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, στάβλους κλπ. Επίσης, ο Περιφερειάρχης ανέφερε τις προσπάθειες για προβολή των τοπικών προϊόντων με συμμετοχή στις εκθέσεις – ήδη το 2015 η ΠΙΝ συμμετείχε σε δύο διεθνείς εκθέσεις τροφίμων και ποτών, το 2016 σε τρεις και συνεχίζει και το 2017 τη δυναμική πορεία προβολής.
Μιλώντας προς τους εκπροσώπους των αγροτών ο κ. Γαλιατσάτος ενημέρωσε για τα προγράμματα Leader και ΕΠΑΛ (που αφορούν στον πρωτογενή τομέα και την αλιεία αντίστοιχα) και δήλωσε ανοικτός στη συνδιαμόρφωση προγραμμάτων και δράσεων, ενώ ενημέρωσε και για την Αγροδιατροφική που κάνει τα πρώτα της βήματα, μετά την ψήφισή της σύστασής της στο Περιφερειακό Συμβούλιο, χαρακτηρίζοντάς την «εργαλείο στήριξης και ενημέρωσης των αγροτών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων». Εν κατακλείδι δήλωσε ότι «υπάρχει ανάγκη διόρθωσης των παραγωγικών συντελεστών καθώς ο τομέας παροχής υπηρεσιών καταλαμβάνει το 80% στα Ιόνια Νησιά. Πρέπει να σταματήσει η μονοκαλλιέργεια και να ενισχύσουμε τον πρωτογενή τομέα ώστε διορθώνοντας την στρέβλωση να δώσουμε εναλλακτικές λύσεις, να δημιουργήσουμε σταθερές θέσεις εργασίας και να τονώσουμε την τοπική οικονομία».
Τέλος ο κ. Γαλιατσάτος είπε στους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου της Κέρκυρας ότι χρειάζεται να οριστεί το επόμενο διάστημα μια συνάντηση εργασίας, με βάση τα αποτελέσματα της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και ενημέρωσε ότι παρόμοιες συζητήσεις θα διεξαχθούν για την αγροτική οικονομία και τα προβλήματα των αγροτών και των άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων.
 

Η απόφαση

Το Περιφερειακό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία (ξεχωριστές προτάσεις κατατέθηκαν από τον κ. Θ. Γουλή και τον κ. Αν. Σαλβάνο) αποφάσισε τα εξής, μετά από σχετική εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενή τομέα, Δικτύων Περιφερειών και Διεθνών Συνεργασιών Γιάννη Φοντάνα: “Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων παίρνοντας υπόψη το αρνητικό πλαίσιο στο οποίο κινούνται οι προσπάθειές μας στον πρωτογενή τομέα, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και διατηρώντας την επιδίωξή μας για ριζικό επαναπροσδιορισμό τους προχωράει στο δικό του σχεδιασμό. Στις προτεραιότητές μας είναι η στήριξη της τοπικής παραγωγής στα Ιόνια, η διασύνδεση των παραγωγικών δυνάμεων τόσο μεταξύ τους όσο και με τον τουριστικό κλάδο, στοχεύοντας στην αλληλοϋποστήριξη με επιδιωκόμενο σημαντικό κοινό όφελος. Οι άμεσοι στόχοι μας περιλαμβάνουν:
-Χάραξη εθνικής στρατηγικής για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία με συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων.
-Φορολογικά και ασφαλιστικά μέτρα για τους παραγωγούς που θα ενθαρρύνουν την παραμονή και όχι την απομάκρυνση από το επάγγελμα του αγρότη.
-Λήψη μέτρων μείωσης του υψηλού κόστους παραγωγής.
-Γενναία ρύθμιση των χρεών των παραγωγών και χαμηλότοκη χρηματοδότησή τους μέσα από νέο κρατικό πιστωτικό ίδρυμα.
-Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις λαϊκές αγορές με συμμετοχή και ευθύνη των περιφερειών.
-Αναδιάταξη και αναμόρφωση των διάσπαρτων δημόσιων γεωοτεχνικών υπηρεσιών σε μια ευέλικτη ενιαία δομή με την πρόσληψη του αναγκαίου επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού.
-Δημιουργία ερευνητικών δομών και γεωτεχνικών υπηρεσιών σε ευέλικτη ενιαία δομή. Επανασύσταση του Ινστιτούτου Ελαίας στην Κέρκυρα με επέκταση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του τόσο σε περισσότερα είδη καλλιεργειών όσο και στις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες.
-Αυστηρός έλεγχος της αγοράς των αγροτικών προϊόντων, ιδιαίτερα των εισαγομένων.
-Ζώνες χρήσης γης και νερού για τον πρωτογενή τομέα και προστασία γης από την αυθαίρετη επέκταση του αστικού ιστού και της παράνομης εκτός σχεδίου δόμησης
-Πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προκύπτουν από την ίδρυση της Αγροφιατροφικής για ενημέρωση και στήριξη των ενδιαφερόμενων αγροτών.
-Ενίσχυση του δικτύου αγροτικών δρόμων.
-Ανάπτυξη του αγροτουρισμού.
-Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που εξαρτώνται από την γεωργία και τη δασοκομία, όπως και προστασία της βιοποικιλότητας. Ειδική μέριμνα για την προστασία των βοσκοτόπων, των υδροβιότοπων, του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος.
-Προστασία φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού και διασφάλιση του δικαιώματος των αγροτών να έχουν τους δικούς τους σπόρους. Δημιουργία τράπεζας σπόρων σε επίπεδο περιφέρειας. -Αξιοποίηση της αδιάθετης γεωργικής γης και δημιουργία τράπεζας γης στα Ιόνια Νησιά.
-Ανάπτυξη της βιοτεχνίας και ελαφράς βιομηχανίας της αγροτικής παραγωγής.
-Αυξημένα κονδύλια από το ΥΠΑΑ για τη δακοκτονία ώστε να αντιστοιχίζονται με την εκάστοτε επιστημονικά προσδιοριζόμενη αναγκαία διαδικασία.
-Συντήρηση των υπαρχόντων αρδευτικών έργων και κατασκευή νέων σύμφωνα με τις ανάγκες των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
-Σχεδιασμός και υλοποίηση αντιπυρικών έργων σύμφωνα με τις ανάγκες και υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών.
-Προστασία και επέκταση των αλιευτικών καταφυγίων.
-Δημιουργία σχεδίου διαχείρισης του κερκυραϊκού ελαιώνα μέσω της αξιοποίησης των υπαρχόντων μελετών και του προγραμματισμού για την εκπόνηση νέων στοχευμένων μελετών.
-Διαχείριση και αξιοποίηση των αποβλήτων μονάδων μεταποίησης αγροδιατροφικών προϊόντων. -Πιστοποιημένη συμβουλευτική υποστήριξη των αγροτών, νεοεισερχόμενων και παλαιών.
-Σύνδεση του γεωργικού τομέα με τους κλάδους της εστίασης και του τουρισμού και την ανάδειξη της Επτανησιακής κουζίνας ως ιδιότυπου τμήματος της μεσογειακής διατροφικής κουλτούρας. -Εκσυγχρονισμό του αλιευτικού στόλου και τη δημιουργία συμπληρωματικών εισοδημάτων για τους αλιείς.
-Διεύρυνση των περιπτώσεων αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ λόγω πρόσθετων κινδύνων και στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ.
-Να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι προτάσεις του αγροτικού κινήματος και των φορέων του όσον αφορά το νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία των Συνεταιρισμών.
-Να βελτιωθούν οι όροι επιδότησης για αγορά μηχανημάτων, εφοδίων, εκσυγχρονισμού αλιευτικών εργαλείων σε αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς κατά αντιστοιχία με άλλες παραγωγικές ομάδες. -Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που απορρέουν από την συνεργασία μας με επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων συμπαραστέκεται στα δίκαια αιτήματα των αγροτών και στους αγώνες τους”.
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer