Την ένταξη της πράξης «Ανέγερση του νέου Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.
Στο ΕΣΠΑ 2014-2020 ενέταξε ο Περιφερειάρχης το νέο Γηροκομείο Αργοστολίου
Κοινωνία
30/01/2016 | 13:40

Την ένταξη της πράξης «Ανέγερση του νέου Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας «Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας» του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά».

Η δημόσια δαπάνη από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται στο ποσό των 5.136.906,45 ευρώ και στόχο έχει την πλήρη κατασκευή τεσσάρων κτιρίων (πτέρυγες) συνολικής επιφάνειας 3.984,80τ.μ., αποτελούμενα από τρία επίπεδα (υπόγειο, κάτω ισόγειο, άνω ισόγειο).
Συγκεκριμένα:
Το νέο Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου χωροθετείται σε οικόπεδο εμβαδού 8.111,45m2 εντός του σχεδίου πόλεως Αργοστολίου, όπου υπήρχαν οι παλιές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου, οι οποίες κατεδαφίστηκαν.
Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στην κατασκευή της φάσης Β’ του νέου Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου. Η πράξη (κατασκευή Β’ φάσης) αποτελείται από ένα υποέργο και περιλαμβάνει την πλήρη κατασκευή των τεσσάρων κτιρίων (πτερύγων) συνολικής επιφάνειας 3.984,80τ.μ. αποτελούμενα από τρία επίπεδα (υπόγειο, κάτω ισόγειο, άνω ισόγειο) και δυναμικότητας 78 τροφίμων.
Επιπλέον συμπεριλαμβάνεται ο απαραίτητος μηχανολογικός εξοπλισμός των εγκαταστάσεων καθώς και η πλήρης διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου (εκτός του ιατροτεχνικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού).

Το έργο συμπληρώνει την Α’ φάση του έργου και έχει ως ημερομηνία λήξης την 31η/12/2017.

Επιπλέον, σχετικά με τον απαιτούμενο εξοπλισμό, θα πρέπει μέχρι τις 30/4/2016 να έχει κατατεθεί από το δικαιούχο τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης με την εισαγωγή του υποέργου προμήθειας συνοδευόμενο από όλες τις απαραίτητες μελέτες και εγκρίσεις για να εξασφαλιστεί η λειτουργικότητα και βιωσιμότητα της πράξης.

Η περιφερειακή αρχή δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο υποέργο της προμήθειας, δεδομένου ότι στόχος είναι όχι μόνο η κατασκευή και αποπεράτωση του κτιρίου του νέου Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου αλλά και η άμεση παράδοση προς χρήση αυτού και συνεπώς η απρόσκοπτη λειτουργία του.

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer