Από τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας.
Στις 7-8 Μαίου θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις ΚΠΓ
Κοινωνία
14/04/2011 | 09:06

Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις ΚΠγ  Μαΐου 2011 στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική επιπέδων Α1 και Α2 και Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική επιπέδων Β1, Β2 και Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική επιπέδου Γ1  θα πραγματοποιηθούν 7-8 Μαΐου 2011.

Το πρόγραμμα των εξετάσεων είναι το ακόλουθο:

ΑΓΓΛΙΚΑ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΙΟΥ 2011

 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)

 

ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 7.30 το πρωί.

 

8.00-9.25                   Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

9.35-10.55                Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

11.00-11.30              Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

 

ΑΓΓΛΙΚΑ Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση»)

         ΠΡΩΙ : Προφορικές εξετάσεις

 

Έναρξη: 10.00         Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

 

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

 

 

   ΑΓΓΛΙΚΑ Γ1 «πολύ καλή γνώση»

 

         ΠΡΩΙ : Προφορικές εξετάσεις

 

Έναρξη: 10.00         Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

 

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

 

 ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΙΟΥ 2011

 

ΑΓΓΛΙΚΑ  Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση»)

 

ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 7.30 το πρωί.

 

8.00-9.05                   Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

9.20-10.00                Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

                  11.00-11.30                Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ γ1 «πολύ καλή γνώση»

 

ΜΕΣΗΜΕΡΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 13.30 το μεσημέρι.

 

14.00-15.20              Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

15.30-17.00              Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

17.10-17.40              Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

 

ΑΓΓΛΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)

         ΠΡΩΙ : Προφορικές εξετάσεις

 

Έναρξη: 10.00         Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

 

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

 

ΓΑΛΛΙΚΑ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΙΟΥ 2011

 

ΓΑΛΛΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)

 

ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 7.30 το πρωί.

 

8.00-9.25                   Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

9.35-10.55                Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

11.30-12.00              Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

 

ΓΑΛΛΙΚΑ Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση»)

         ΠΡΩΙ : Προφορικές εξετάσεις

 

Έναρξη: 10.00         Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

 

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

 

 

   ΓΑΛΛΙΚΑ Γ1 «πολύ καλή γνώση»

 

         ΠΡΩΙ : Προφορικές εξετάσεις

 

Έναρξη: 10.00         Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

 

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

 

 ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΙΟΥ 2011

 

ΓΑΛΛΙΚΑ Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση»

 

ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 7.30 το πρωί.

 

8.00-9.05                   Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

9.20-10.00                Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

                  11.30-12.00                Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

 

 

ΓΑΛΛΙΚΑ γ1 «πολύ καλή γνώση»

 

ΜΕΣΗΜΕΡΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 13.30 το μεσημέρι.

 

14.00-15.20              Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

15.30-17.00              Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

17.40-18.10              Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

 

ΓΑΛΛΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)

         ΠΡΩΙ : Προφορικές εξετάσεις

 

Έναρξη: 10.00         Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

 

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΙΟΥ 2011

 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)

 

ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 8.30 το πρωί.

 

9.00-10.25                Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

10.35-11.55              Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

12.00-12.30              Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση»)

         ΠΡΩΙ : Προφορικές εξετάσεις

 

Έναρξη: 10.00         Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

 

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

 

 

   ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Γ1 «πολύ καλή γνώση»

 

         ΠΡΩΙ : Προφορικές εξετάσεις

 

Έναρξη: 10.00         Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

 

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

 

 ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΙΟΥ 2011

 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση»

 

ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 8.00 το πρωί.

 

8.30-9.35                   Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

10.20-11.00              Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

                  12.00-12.30                Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ γ1 «πολύ καλή γνώση»

 

ΜΕΣΗΜΕΡΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 14.30 το μεσημέρι.

 

15.00-16.20              Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

16.30-18.00              Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

18.10-18.40              Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)

         ΠΡΩΙ : Προφορικές εξετάσεις

 

Έναρξη: 10.00         Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

 

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

 

 

  

ΙΤΑΛΙΚΑ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΙΟΥ 2011

 

ΙΤΑΛΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)

 

ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 8.30 το πρωί.

 

9.00-10.25                Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

10.35-11.55              Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

12.30-13.00              Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

 

ΙΤΑΛΙΚΑ Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση»)

         ΠΡΩΙ : Προφορικές εξετάσεις

 

Έναρξη: 10.00         Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

 

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

 

 

   ΙΤΑΛΙΚΑ Γ1 «πολύ καλή γνώση»

 

         ΠΡΩΙ : Προφορικές εξετάσεις

 

Έναρξη: 10.00         Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

 

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

 

 ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΙΟΥ 2011

 

ΙΤΑΛΙΚΑ Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση»

 

ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 8.00 το πρωί.

 

8.30-9.35                   Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

10.20-11.00              Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

                  12.30-13.00                Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

 

 

ΙΤΑΛΙΚΑ γ1 «πολύ καλή γνώση»

 

ΜΕΣΗΜΕΡΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 14.30 το μεσημέρι.

 

15.00-16.20              Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

16.30-18.00              Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

18.40-19.10              Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

 

ΙΤΑΛΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)

         ΠΡΩΙ : Προφορικές εξετάσεις

 

Έναρξη: 10.00         Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

 

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

 

 

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΙΟΥ 2011

 

ΙΣΠΑΝΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)

 

ΠΡΩΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 9.30 το πρωί.

 

10.00-10.30              Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

10.40-12.05              Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

12.15-13.35              Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

 

   ΙΣΠΑΝΙΚΑ Γ1 «πολύ καλή γνώση»

 

         ΠΡΩΙ : Προφορικές εξετάσεις

 

Έναρξη: 10.00         Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

 

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

 

 ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΙΟΥ 2011

 

ΙΣΠΑΝΙΚΑ Γ1 «πολύ καλή γνώση»

 

ΜΕΣΗΜΕΡΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 13.30 το μεσημέρι.

 

14.00-15.20              Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

15.50-16.20              Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

16.30-18.00              Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

 

ΙΣΠΑΝΙΚΑ Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)

         ΠΡΩΙ : Προφορικές εξετάσεις

 

Έναρξη: 10.00         Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

 

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

 

 

ΤΟΥΡΚΙΚΑ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΙΟΥ 2011

ΤΟΥΡΚΙΚΑ  Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)

            ΠΡΩΙ : Προφορικές εξετάσεις

 

Έναρξη: 10.00         Ενότητα 4: «Παραγωγή προφορικού λόγου»

 

Την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το εξεταστικό τους κέντρο για την ακριβή ώρα της προφορικής τους εξέτασης.

 

 

 

ΤΟΥΡΚΙΚΑ  Β (Β1 «μέτρια γνώση» & Β2 «καλή γνώση»)

ΜΕΣΗΜΕΡΙ: Γραπτές εξετάσεις Προσέλευση των υποψηφίων στο εξεταστικό τους κέντρο το αργότερο στις 13.50 το μεσημέρι.

 

 

14.20-15.40              Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

16.30-17.00              Ενότητα 3: «Κατανόηση προφορικού λόγου»

17.10-18.35              Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση»

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer