Το μέλλον της Μεσογείου αντικείμενο της Γενικής Συνέλευσης της Διαμεσογειακής Επιτροπής στην Βαρκελώνη
Σπύρου και Τζόγια στη Βαρκελώνη
Πολιτική
12/07/2013 | 22:26

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου, συμμετείχε μαζί με την Αντιπεριφερειάρχη Ευρωπαϊκής Νησιωτικής πολιτικής, κα. Τζόγια Γρουζή, στην συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της Διαμεσογειακής Επιτροπής  (IMC) του Δικτύου Παράκτιων Περιφερειών Ευρώπης (CRPM)  στην Βαρκελώνη στις 26 και 27 Ιουνίου 2013, μετά από πρόσκληση του προέδρου της επιτροπής και του President of Generalitat de Catalunya Artur Mas.

Στη συνεδρίαση αυτή  όπου εκπροσωπήθηκαν όλες οι περιοχές της Μεσογείου σε υψηλό πολιτικό επίπεδο συζητήθηκαν θέματα σχετικά με το μέλλον της Μεσογείου και τα κοινά ζητήματα που αντιμετωπίζει το σύνολο των Περιφερειών της Νότιας Ευρώπης.

Πιο συγκεκριμένα συζητήθηκαν:

1)Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) της ΕΕ 2014-2020: Προοπτικές για τη Μεσόγειο

2) Προοπτικές για τις Μακροπεριφερειακές και Συγκλισιακές προσεγγίσεις στη Μεσόγειο

3) Το οικονομικό πλαίσιο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στη Μεσόγειο, οι τρέχουσες πρωτοβουλίες και η πιθανή δημιουργία ενός Ταμείου Εγγυήσεων για τις ΜΜΕ ως νέο εργαλείο ανάπτυξης και απασχόλησης.

Κατά την διάρκεια των εργασιών τα μέλη της  Γενικής συνέλευσης ενέκριναν ομόφωνα την ακόλουθη πολιτική δήλωση: “Προς μια νέα διακυβέρνηση για μια πιο βιώσιμη, συνεκτική και ανταγωνιστική  Μεσόγειο”  και συγκεκριμένα για τη διακυβέρνηση και τις εδαφικές και θαλάσσιες αναπτυξιακές προτεραιότητες για τις περιοχές της Μεσογείου με έμφαση  στην θαλάσσια διάσταση της περιοχής της Μεσογείου, ιδίως όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα  και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,  στο νερό, στις μεταφορές,  στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), καθώς και στις πολιτικές για τη νεολαία.

Επίσης σε μια ιδιαίτερα επίσημη τελετή υπεγράφη το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της CRPM, της
Διαμεσογειακής Επιτροπής και της  Γενικής Γραμματείας της  Ένωσης για τη Μεσόγειο. Το σύμφωνο αυτό  καθορίζει  τις βάσεις για  την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των περιφερειών και του διακυβερνητικού σώματος στους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος και στο πλαίσιο της Ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης.

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων,  Σπυρίδων Σπύρου, σε παρέμβαση του  τόνισε ιδιαίτερα ότι η Μεσόγειος έχει χιλιάδες νησιά μικρά ή μεγάλα, που απαιτείται να εφαρμοστεί μια ξεχωριστή νησιωτικότητα πολύτιμη με συγκεκριμένους προϋπολογισμούς και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που να επιτρέπει την παραμονή των κατοίκων σε αυτά και την ανάπτυξή τους.  «Ο Νότος είναι τα πόδια της Ευρώπης. Αν κοπούν τα πόδια της Ευρώπης θα καταρρεύσει και ο Βορράς».

Τέλος κα. Γρουζή επισήμανε συμπερασματικά πως: «Είναι απαραίτητη η στήριξη όλων των περιοχών της Μεσογείου στην εφαρμογή μιας  Μακροπεριφερειακής στρατηγικής  στη Μεσόγειο, ώστε να  εδραιωθεί η σταθερότητα και η ευημερία της θαλάσσιας αυτής λεκάνης.

Πρέπει να αναπτύξουμε πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών πρωτοβουλιών, οι οποίες θα  συμβάλουν στη δημιουργία μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και στην τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης». Επίσης τονίζει πως:  «Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να ξεχνά τις περιοχές της Μεσογείου και θα πρέπει επιτέλους να δώσει την ανάλογη προσοχή που έδωσε και στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου».

 

 

 

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer