Πιστέουμε και σεβόμαστε τα θεσμικά όργανα ως μόνα αρμόδια να απαντήσουν σε πράγματα που εμείς αδυνατουμε.
Σε «αργία» ο Μοσχόπουλος απο τους Σαμαρείτες
Κοινωνία
08/11/2013 | 10:53

Σασ ενημερώνουμε ότι ο κ. Μοςχόπουλος βρίςκεται σε αργία από τα κακικοντά του ωσ αρχηγός του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωςτών του Ελληνικου Ερυθρου Σταυρου Κεφαλληνίας και εμείς ως υπηρεσιακοί αρχηγοί του Σώματος, Στεφανος Κουνάδης και Μαλαματή Τζώνου, δεν είχαμε πλήρη γνώση και ανάμιξη των όσων σχετίζονται με το ασθενοφόρο της Σάμης. Πιστέουμε και σεβόμαστε τα θεσμικά όργανα ως μόνα αρμόδια να απαντήσουν σε πράγματα που εμείς αδυνατουμε.
Στέφανος Κουνάδης Μαλαματή Τζώνου
Υπαρχθγόσ Σώματοσ Εκελοντών Υπαρχθγόσ Σώματοσ Εκελοντών
Σαμαρειτών, Διαςωςτών & Ναυαγοςωςτών Σαμαρειτών, Διαςωςτών & Ναυαγοςωςτών
Κεφαλλθνίασ Κεφαλλθνίασ

samareites-karabados

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer