H υπόθεση του κληροδοτήματος "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ" θα εκδικαστεί στο Εφετείο Αθηνών τις 26 Μαΐου 2015.
Σάμη: SΟS για το κληροδότημα Στεφανάτου
Κοινωνία
28/11/2014 | 10:19

Του Τάσου Καβαλιεράτου

Από πληροφορείες που έχουμε, η υπόθεση του κληροδοτήματος “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ”

θα εκδικαστεί στο Εφετείο Αθηνών τις 26 Μαΐου 2015.

Αυτό προέκυψε ύστερα από ενέργεια της Διεύθυνσης Κληροδοτημάτων ( Υπουργείο Οικονομικών ), το οποίο στέλνοντας την υπόθεση στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και από εκεί στο Εφετείο, ζητάει την αλλαγή σκοπού του κληροδοτήματος!!!

 Ενώ το Υπουργείο Παιδείας είχε εκδώσει  Κοινή Υπουργική Απόφαση και είχε εντάξει σε αυτή τις τελικές προτάσεις των αρμόδιων (τοπικών και μη) Υπηρεσιών του, από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, καθώς έπρεπε αρμοδίως να ζητηθεί η γνώμη του εν λόγω Υπουργείου λόγω της ανωτέρω βούλησης του Διαθέτη για Ναυτική Σχολή στη Σάμη, καθώς και από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο αποτελεί το αρμόδιο Υπουργείο για τα Κληροδοτήματα. Με την Κ.Υ.Α. αυτήν,  προβλεπόταν η ανάληψη του κληροδοτήματος λόγω απουσίας εκτελεστή, όπως επιθυμούσε ο Διαθέτης, καθώς και η αξιοποίησή του για το σχολικό συγκρότημα του Γυμνασίου – Λυκείου Σάμης από το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών με τη διαδικασία (αλλά και τη σχετική υπηρεσία) της ΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Μάλιστα, με δεδομένη την έγγραφη γνώμη των συναρμόδιων Υπουργείων και των Υπηρεσιών τους, προέκυπτε ότι ο σκοπός του κληροδοτήματος για ανέγερση Ναυτικής Σχολής και Διδασκαλείου στη Σάμη είχε ήδη ματαιωθεί, καθώς τα εν λόγω Υπουργεία έκριναν πως δεν υπάρχει πεδίο πραγματοποίησης των δύο αυτών σκοπών και άρα το Κληροδότημα θα έπρεπε να αξιοποιηθεί αποκλειστικά προς όφελος του Γυμνασίου -Λυκείου και σύμφωνα -πάντα- με τον σκοπό του Κληροδοτήματος, χωρίς να μεταβάλλεται η ουσία και το περιεχόμενό του*.

Ύστερα από αυτό, έρχεται η Διεύθυνση Κληροδοτημάτων και ζητά αλλαγή σκοπού της διάθεσης των χρημάτων του κληροδοτήματος!!!

Σίγουρα μια άσχημη εξέλιξη για το κληροδότημα που δημιουργεί σοβαρότατο πρόβλημα, ως προς την εκτέλεση της διαθήκης, σύμφωνα με την εκφρασμένη θέληση των φορέων της περιοχής μας αλλά και των συναρμόδιων υπουργείων.

Τα χρήματα ήδη, έχουν μεταφερθεί από την Τράπεζα και έχουν κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Πρέπει λοιπόν, όλοι οι Φορείς του τόπου να στηρίξουν ένα «δικόγραφο» που να διατυπώνει την διαμαρτυρία αλλά και την κοινή απόφαση – γνωμοδότηση για το κληροδότημα, όπως ακριβώς είχαν καταλήξει μετά το 2013 μετά από την ανάδειξη του ζητήματος και τον αγώνα του πρώην συλλόγου γονέων και κηδεμόνων γυμνασίου Σάμης. Μαζί λοιπόν με πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με συλλόγους γονέων, συλλόγους καθηγητών, μαθητικά προεδρία, τοπική κοινότητα Σάμης και περιφέρεια μαζί με τον δήμο Κεφαλονιάς, στην ανάγκη να μην χαθούν τα χρήματα για τον τόπο.

Στο τελευταίο αυτό βήμα της υπόθεσης και για όσους δεν γνωρίζουν τις ενέργειες του πρώην συλλόγου γονέων και κηδεμόνων Γυμνασίου Σάμης, σας παραπέμπουμε σε προηγούμενο άρθρο δημοσιοποίησης αλληλογραφίας και φάσεων του κληροδοτήματος από το 2007 έως σήμερα.

* Επιστολή του νομικού Σταύρου Αντύπα,  προς Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου – Λυκείου Σάμης.

 

[Με εντολή του Υπουργού Οικονομικών,
(Ξανά) Βαλτώνει στη γραφειοκρατία το Κληροδότημα Στεφανάτου
για το Γυμνάσιο και το Λύκειο Σάμης
Με μια αδικαιολόγητη ενέργεια, ένα βήμα πριν την άμεση διάθεση των χρημάτων του Κληροδοτήματος Στεφανάτου για τις σημαντικές ανάγκες του σχολικού συγκροτήματος που στεγάζει το Γυμνάσιο και το Λύκειο της Σάμης, ο Υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης επιστρέφει στα συρτάρια της γραφειοκρατίας την Κοινή Υπουργική Απόφαση για την άμεση διαχείριση του κληροδοτήματος, διαβιβάζοντας το σχετικό φάκελο στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με σκοπό την δικαστική αλλαγή σκοπού και σε χρόνο μάλιστα ακραία δυσανάλογο με τις πραγματικές και άμεσες ανάγκες του σχολείου, των μαθητών και των καθηγητών, αλλά και της τοπικής κοινωνίας της Σάμης και της Πυλάρου.

Η “γραφειοκρατική” μοίρα του συγκεκριμένου κληροδοτήματος δεν έχει προηγούμενο. Μέχρι και τη στιγμή που ο πολύ δραστήριος Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Γυμνασίου Σάμης, με τη συνδρομή και του αντίστοιχου Συλλόγου του Λυκείου, ξέθαψαν κυριολεκτικά πριν από περίπου δύο χρόνια ένα κληροδότημα που έμενε στις υποσχέσεις της κεντρικής εξουσίας, στην άσκοπη και άστοχη ανταλλαγή εγγράφων και απόψεων, στις άτυπες παρεμβάσεις αρμοδίων (σε έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας αναφέρονται ως λόγοι αδράνειας οι τότε παρεμβάσεις -ακόμη και με τη φυσική του παρουσία- του τότε Νομάρχη Κεφαλονιάς), με αποτέλεσμα ένα αξιοσέβαστο χρηματικό ποσό, κοντά στα 400 χιλιάδες (400.000,00) Ευρώ, που προήλθε από την εκποίηση της ακίνητης περιουσίας του σπουδαίου διαθέτη Κωνσταντίνου Στεφανάτου, ο οποίος πέθανε στην Αίγυπτο το 1960, και με σκοπό την ανέγερση στη Σάμη Γυμνασίου, Διδασκαλείου και Ναυτικής Σχολής, να αναμένουν την επίλυση ανύπαρκτων ουσιαστικά εμποδίων για την αξιοποίησή τους, ήδη από το 2007.

Και ενώ το Κληροδότημα αυτό, ικανοποιώντας τη βούληση του Κεφαλλονίτη Διαθέτη, θα όφειλε να έχει αξιοποιηθεί προς το συμφέρον του Γυμνασίου – Λυκείου Σάμης και των παρεχόμενων υπηρεσιών του στη σχολική κοινότητα αλλά και την ευρύτερη τοπική κοινωνία, ειδικά μετά τους πρόσφατους δίδυμους σεισμούς κι ενώ οι αρμόδιες διευθύνσεις, η τοπική, η μαθητική και η εκπαιδευτική κοινότητα κατέληξαν στην ανέγερση νέας πτέρυγας στο Γυμνάσιο – Λύκειο Σάμης, λύση μέσα στα πλαίσια του διαθέσιμου χρηματικού ποσού και σύμφωνη με την επιθυμία του διαθέτη, το τέρας της ελληνικής γραφειοκρατίας και ο Υπουργός Οικονομικών, σταματούν για ακόμη μια φορά τη βούληση του διαθέτη, που ήδη από τη δεκαετία του 1970 (!!!) θα έπρεπε να έχει ικανοποιηθεί.

Συγκεκριμένα, στις αρχές του καλοκαιριού και πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Υπουργού Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη, είχε ετοιμαστεί μια Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.), εκδοθείσα από το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο είχε αφομοιώσει τις τελικές προτάσεις των αρμόδιων (τοπικών και μη) Υπηρεσιών του, από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, καθώς έπρεπε αρμοδίως να ζητηθεί η γνώμη του εν λόγω Υπουργείου λόγω της ανωτέρω βούλησης του Διαθέτη για Ναυτική Σχολή στη Σάμη, καθώς και από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο αποτελεί το αρμόδιο Υπουργείο για τα Κληροδοτήματα. Με την Κ.Υ.Α. αυτήν, προβλεπόταν η ανάληψη του κληροδοτήματος λόγω απουσίας εκτελεστή, όπως επιθυμούσε ο Διαθέτης, καθώς και η αξιοποίησή του για το σχολικό συγκρότημα του Γυμνασίου – Λυκείου Σάμης από το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών με τη διαδικασία (αλλά και τη σχετική υπηρεσία) της ΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Μάλιστα, με δεδομένη την έγγραφη γνώμη των συναρμόδιων Υπουργείων και των Υπηρεσιών τους, προέκυπτε ότι ο σκοπός του κληροδοτήματος για ανέγερση Ναυτικής Σχολής και Διδασκαλείου στη Σάμη είχε ήδη ματαιωθεί, καθώς τα εν λόγω Υπουργεία έκριναν πως δεν υπάρχει πεδίο πραγματοποίησης των δύο αυτών σκοπών και άρα το Κληροδότημα θα έπρεπε να αξιοποιηθεί αποκλειστικά προς όφελος του Γυμνασίου -Λυκείου και σύμφωνα -πάντα- με τον σκοπό του Κληροδοτήματος, χωρίς να μεταβάλλεται η ουσία και το περιεχόμενό του.

Κι όμως! Η σχετική Κ.Υ.Α., για άγνωστους λόγους, επέστρεψε χωρίς άμεσο αποτέλεσμα στη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων, ευτυχώς χωρίς να μεταβάλει την ουσία της, δηλαδή την αξιοποίηση του Κληροδοτήματος για το Γυμνάσιο και το Λύκειο Σάμης, αλλά παραγγέλλοντας τη διαβίβαση της υπόθεσης στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ), με σκοπό να ορισθεί εισηγητής – δικηγόρος που με Αίτησή του στο αρμόδιο Δικαστήριο και συγκεκριμένα στο Εφετείο Αθηνών, θα ζητήσει δικαστικά πλέον την αλλαγή σκοπού, σε βάθος χρόνου που δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί αυτήν τη στιγμή. Με αποτέλεσμα φυσικά, μαζί με την Κ.Υ.Α., να επιστρέψει στα συρτάρια και η αξιοποίηση των χρημάτων του Κληροδοτήματος, αναμένοντας την ανάθεση δικηγόρου του ΝΣΚ, τον προσδιορισμό της υπόθεσης στο αρμόδιο Δικαστήριο και φυσικά την έκδοση της Απόφασης. Τη στιγμή μάλιστα που το σχολικό συγκρότημα της Σάμης, τα παιδιά, οι γονείς και οι καθηγητές του σχολείου, όσο και ολόκληρη η τοπική κοινωνία της Σάμης και της Πυλάρου, είχαν ανάγκη τα χρήματα αυτά για την αναβάθμιση του σχολείου τους.

Η ξαφνική αυτή ενέργεια του αρμόδιου Υπουργού, δεν δικαιολογείται παρά μόνο υπό το πρίσμα της γενικής εντολής της Τρόικας, να εκπέσουν τα αδιάθετα και αδρανή κληροδοτήματα και οι δωρεές, όπως και οι ξεχασμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (και πιο σωστά των δανειστών του) γράφοντας στα παλιά τους τα παπούτσια μνήμες και επιθυμίες μεγάλων δωρητών, όπως ήταν και ο Κωνσταντίνος Στεφανάτος, αλλά και τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Ο κίνδυνος αυτός μάλιστα για το συγκεκριμένο κληροδότημα είναι ορατός, καθώς η ταλαιπωρία του στα άδυτα της γραφειοκρατίας μέχρι σήμερα το κράτησε αδρανές και ξεχασμένο, με αποτέλεσμα να έχει παρέλθει κρίσιμο χρονικό διάστημα.

Με τα νέα αυτά δεδομένα, απαιτείται μάλλον μια ταχεία κινητοποίηση ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας της Σάμης και της Πυλάρου, των τοπικών φορέων, αλλά και των θεσμικών εκπροσώπων, έτσι ώστε να επισπευσθούν οι διαδικασίες και να μην χαθεί -τουλάχιστον- ούτε ένα Ευρώ από το συγκεκριμένο κληροδότημα. Μόνο έτσι θα μπορέσει το ταχύτερο δυνατό η τελευταία επιθυμία του Κωνσταντίνου Στεφανάτου να βρει τη θέση της στις νέες αίθουσες ενός μεγάλου, ασφαλούς και σύγχρονου Γυμνασίου – Λυκείου Σάμης, ένα σχολείο που όλοι μας έχουμε ανάγκη, σημείο αναφοράς στην ευρύτερη περιοχή και σπουδαία παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

Σταύρος Αντύπας]

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer