Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης για το σχολικό έτος 2014-2015
Πρόσκληση διαπραγμάτευσης για ανάθεση μαθητικών δρομολογίων
Κοινωνία
12/11/2014 | 14:37

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καλεί σε διαπραγμάτευση, τους ενδιαφερομένους, για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης για το σχολικό έτος 2014-2015 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 28.2.2015 ή την ολοκλήρωση του ετήσιου τακτικού διεθνή διαγωνισμού.

Η ημερομηνία διεξαγωγής της διαπραγμάτευσης είναι η 17.11.2014 ώρα 11:00π.μ. στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι μέχρι και την ημέρα διενέργειας της διαπραγμάτευσης και ώρα 10:45π.μ. Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται. Οι ανάδοχοι θα προσκομίσουν εγγυητική καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ύψος 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ.

Το προσφορότερο είδος μεταφορικού μέσου αποτελεί τη βάση υπολογισμού της αποζημίωσης ανά δρομολόγιο χωρίς να αποτελεί στοιχείο απόρριψης της συμμετοχής ενδιαφερομένων άλλων μέσων.

Αν για κάποια δρομολόγια δεν υποβληθεί έγκυρη προσφορά από μεταφορικά μέσα δημόσιας χρήσεως και κατά συνέπεια προκύπτει ότι είναι αδύνατη η μεταφορά των μαθητών με τον εν λόγω τρόπο τότε και μόνο θα εξετασθούν προσφορές από ιδιώτες με κόστος υπολογιζόμενο έως και το 80% του αντίστοιχου μεταφορικού μέσου του μαθηματικού τύπου του παραρτήματος της υπ’ αριθ.24001/11.6.2013 ΚΥΑ. Η σχετική ανάθεση θα γίνει κατόπιν απόφασης έγκρισης από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη πρόσκληση δίδονται στο τηλ: 26713.60589, φαξ: 26710.28078, e-mail: tm_promithion.kef@pin.gov.gr, τμήμα προμηθειών της Π.Ε. Κεφαλληνίας, Διοικητήριο, Αργοστόλι, Κεφαλονιά. Η πρόσκληση του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση: www.pin.gov.gr.

 

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer