Σήμερα 23 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη & ώρα 18.00.
Προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς
23/10/2014 | 15:53

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, (40η συνεδρίαση) του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου « Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 23 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη & ώρα 18.00 με το παρακάτω θέμα:

• Έγκριση υποβολής πρότασης για το έργο με τίτλο: «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας» προϋπολογισμού 383.150,00 ευρώ στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ενδιάμεσης Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. « Ψηφιακή Σύγκλιση » με κωδικό 53 και τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιερών Μητροπόλεων Περιφερειών Ψηφιακής Σύγκλισης» και έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Κεφαλλονιάς με την Ιερά Μητρόπολη Κεφαλληνίας για το παραπάνω έργο.

ΕΙΣ: Δ/νση Προγραμματισμού

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ