Για πτυχιακές, μεταπτυχιακές (αντίστοιχες του Master) και μεταπτυχιακές σπουδές σε επίπεδο διδακτορικού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
Προκήρυξη Υποτροφιών απο το Κοργιαλένειο Ίδρυμα
Κοινωνία
08/04/2014 | 14:39

Το Κοργιαλένειο Διοικητικό Συμβούλιο ως  διοικούν το Ίδρυμα Υποτροφιών Καλλινίκης Δενδρινού-Αντωνακάκη συνεδρία του αποφάσισε την   προκήρυξη  υποτροφιών για πτυχιακές, μεταπτυχιακές  (αντίστοιχες   του  Master) και μεταπτυχιακές σπουδές σε επίπεδο διδακτορικού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Συγκεκριμένα παρέχονται:

Μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές (αντίστοιχες του Master) εσωτερικού ή  εξωτερικού,  διετούς  ή  μεγαλύτερης  διάρκειας  σπουδών  το  ποσό  της  οποίας  ανέρχεται σε 2.000 (δυο χιλιάδες) ευρώ  με  πρώτο  τμήμα  καταβολής  1.000  (χίλια) ευρώ την 30-1-2015 και τη δεύτερη δόση 30-1-2016.

Δύο (2) υποτροφίες σε επίπεδο διδακτορικού (εσωτερικού ή εξωτερικού) από 3.000 (τρεις χιλιάδες) ευρώ εκάστη. Πληρωμή 1.500 ευρώ την 30/1/2015, 1.500 ευρώ την 30/1/2016.

Παρατήρηση: Το Κοργιαλένειο Διοικητικό Συμβούλιο επιφυλάσσεται για την χορήγηση των δόσεων πέραν  του  τρέχοντος  έτους,  εξαρτημένης  από  τα οικονομικά  του  Ιδρύματος, και κυρίως  από  το  ύψος  των  επιτοκίων  επί  των  οποίων  στηρίζονται  οι  υποτροφίες  βάση της διαθήκης της δωρήτριας Καλλινίκης Δενδρινού – Αντωνακάκη

Απαραίτητες προϋποθέσεις

Να έχει γεννηθεί στην Κεφαλονιά ο ίδιος ή τουλάχιστον ένας εκ των γονέων του. Προτιμούνται οι έχοντες γεννηθεί στην Κεφαλονιά.

Ο υποψήφιος για μεταπτυχιακές σπουδές να διαθέτει πτυχίο/ δίπλωμα Ελληνικού. Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) ή ισότιμο πτυχίο/δίπλωμα. Πανεπιστημίου της αλλοδαπής, καθώς και σχετική βεβαίωση του Πανεπιστημίου στο οποίο έγινε αποδεκτός για μεταπτυχιακό ή διδακτορικό.

Άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας  στην οποία επιθυμούν να σπουδάσουν οι υποψήφιοι στο εξωτερικό.

Να μη διαθέτει ο υποψήφιος επαρκή ίδια οικονομικά μέσα.

Να μην έχει εξασφαλίσει όμοια υποτροφία από άλλο φορέα στην Ελλάδα.

Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση και τα αναγκαία δικαιολογητικά  μέχρι 05/05/2014. Για   περισσότερες     πληροφορίες     στη Γραμματεία του Κοργιαλενείου Ιδρύματος, Κοργιαλένειος  Βιβλιοθήκη–Ηλία  Ζερβού 12,  28100  Αργοστόλι,  τηλ.:  2671022583, FAX: 2671022583, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για το Κοργιαλένειο Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Αντιπρόεδρος

Μπαζίγος Παναγιώτης

τέως Δ/ντης Παθ. Κλιν. Γ.Ν.Ν.Κ.

eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia