Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψης επί του πεζοδρομίου, σε οποιοδήποτε κοινόχρηστο χώρο ή έξω από τους κάδους απορριμμάτων (χύμα), πάσης φύσεως υλικών κλαδεμάτων δένδρων.
Προειδοποίηση σχετικά με την τήρηση της διαδικασίας αποκομιδής κλαδεμάτων
Κοινωνία
15/10/2015 | 21:56

Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψης επί του πεζοδρομίου, σε οποιοδήποτε κοινόχρηστο χώρο ή έξω από τους κάδους απορριμμάτων (χύμα), πάσης φύσεως υλικών κλαδεμάτων δένδρων, θάμνων κλπ καθώς οποιωνδήποτε ογκωδών ή άλλων αντικείμενων.
Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω καθορίζονται στο άρθρο 21 του Κανονισμού Καθαριότητας και ανέρχονται ανάλογα: σε 100€, 200€-500€, με διπλασιασμό σε περίπτωση υποτροπής.
Όπως ρητά αναφέρεται και στα άρθρα 7-17, 5-10, 13-4 του Κανονισμού, για υπόλοιπα κοπής – κλαδέματος δένδρων, θάμνων, κλαριά κ.α . Η ποσότητα των δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 κυβικά (το ήμισυ της καρότσας φορτηγού ενός τόνου).
Συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια δεμένα με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα για την εύκολη φόρτωση τους, ενώ για τον χρόνο προσωρινής εναπόθεση τους ακολουθείται η διαδικασία για τα ογκώδη αντικείμενα, η οποία γίνεται μόνο κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία Καθαριότητας στα τηλέφωνα επικοινωνίας:
1. Για την Δ.Ε Αργοστολίου: 2671362601 και 2671026999.
2. Για την Δ.Ε Παλικής : 2671360907
3. Για την Δ.Ε Λειβαθούς: 2671361800
4. Για την Δ.Ε Ελειού Πρόνων: 2671361602
5. Για την Δ.Ε Σάμης: 2674360500
6. Για την Δ.Ε Ομαλών:2671086221
7. Για την Δ.Ε Πυλάρου:2674360220
8. Για την Δ.Ε Ερίσου:2674360300

Λόγω του ότι πολλοί Δημότες μας δεν τηρούν τις ανωτέρω διαδικασίες, ο Δήμος αδυνατεί πλέον να ανταποκριθεί έγκαιρα στην αποκομιδή των χύμα κλαδεμάτων & λοιπών ογκωδών αντικειμένων, με δυσμενείς συνέπειες για όλους μας.
Αναγκαστικά θα βρεθεί στην δυσάρεστη θέση εφαρμογής Προστίμων.
Ο Αρμόδιος Α/Δήμαρχος
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΤΙΑΤΟΣ

eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia