Με 19 ψήφους υπέρ και 13 κατά, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων ψήφισε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 2012.
«Πέρασε», κατά πλειοψηφία, η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 2012
Πολιτική
29/01/2012 | 15:19

Με 19 ψήφους υπέρ και 13 κατά, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων ψήφισε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 2012.
Η αναμόρφωση έγινε, προκειμένου:

1)    Να γίνει ο διαχωρισμός κάθε ΚΑΕ που θα περιλαμβάνει και υποχρεώσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους σε δύο υποσύνολα : α) στο ποσό που αφορά την πίστωση για το τρέχον έτος με διάκριση σε και β) στο ποσό που αφορά στην πίστωση για τα παρελθόντα έτη με διάκριση, σύμφωνα με τις σχετικούς εγκυκλίους του αρμόδιου Υπουργείου.

2)  Να γίνει η μείωση κατά 15% του Προϋπολογισμού, δεδομένου ότι η πίστωση που θα εγγραφεί σε αυτόν για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους θα είναι αυτή που έλαβε κάθε Περιφέρεια κατά το έτος 2011, μειωμένη κατά 15%.

3) Να γίνει η μείωση του Προϋπολογισμού, κατά το ποσό που αντιστοιχεί στη μισθοδοσία του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σύμφωνα με την παράγραφο 2α του άρθρου 5 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 262/Α’ /16-12-2011.

4) Να περιληφθούν οι δαπάνες για τη μεταφορά μαθητών σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 31-12-2011( ΦΕΚ 268 Α΄/31-12-2011).

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer