Μαραθώνιο συναντήσεων στην Αθήνα είχαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών
Ο Παντελειός με το Δ.Σ. του ΕΟΑΕΝ με κυβερνητικά στελέχη και εκπροσώπους της τρόικας
Πολιτική
07/08/2013 | 11:40

Μαραθώνιο συναντήσεων στην Αθήνα είχαν την Πέμπτη 1η Αυγούστου 2013 τα μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου του   Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (ΕΟΑΕΝ) και συγκεκριμένα: α) στις 11:00, με τους εκπροσώπους της τρόικας, β) στις 14:30, με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, κ. Μ. Βαρβιτσιώτη, και τον Γενικό Γραμματέα  του Υπουργείου, κ. Α. Μπούσιο και γ) στις 17:00 με τον Γενικό Γραμματέα Τουρισμού, κ. Α. Λιάσκο.

Στη συναντήσεις, εκ μέρους του Δ.Σ. του ΕΟΑΕΝ, συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ. Θρασύβουλος Καλογρίδης, ο Α΄ Αντιπρόεδρος κ. Νικόλαος Τσίπηρας, ο Β΄Αντιπρόεδρος κ. Γεώργιος Μπαμιεδάκης, ο Γεν. Γραμματέας κ. Γεώργιος Κυριαζής  και τα μέλη κ.κ.  Σωτήριος Σκιαδαρέσης και Ανδρέας Παντελειός.

Επίσης συμμετείχαν ο Ταμίας του Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης (Insuleur), κ. Βαγγέλης Μυρσινιάς, το στέλεχος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, κ. Γεώργιος Ασωνίτης και ο σύμβουλος του Επιμελητηρίου Λευκάδας, κ. Ιωάννης Μιχαηλίδης.

1) Συνάντηση με τον κ. BobTraa εκπρόσωπο του Δ.Ν.Τ. και στελέχη του τεχνικού κλιμακίου της τρόικα στην Αθήνα.

Στη συνάντηση που διήρκεσε δυόμιση ώρες ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσίασαν τις ιδιαιτερότητες και τα μόνιμα εγγενή διαρθρωτικά προβλήματα του νησιωτικού χώρου, που ως όρος «νησιωτικότητα» έχει αναγνωριστεί τόσο από το Ελληνικό Σύνταγμα όσο και τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες και σαν αντιστάθμισμα επιβάλλουν την υιοθέτηση ειδικών αναπτυξιακών πολιτικών και παρεκκλίσεων από τις γενικές ρυθμίσεις που ισχύουν στην ηπειρωτική χώρα. Τόνισαν  ότι οι νησιώτες βιώνουν πιο έντονα τις συνέπειες της κρίσης γιατί τα προβλήματα μεγεθύνονται και πολλαπλασιάζονται εξαιτίας των νησιωτικών μειονεξιών.

Στη συνέχεια παρουσίασαν τις ιδιαίτερα επιζήμιες για τα νησιά πολιτικές που απορρέουν από το Μνημόνιο σε διάφορους τομείς, όπως οι μεταφορές (ακτοπλοϊκές και αεροπορικές), η φορολογία, η αναδιάρθρωση του συστήματος υγείας και της δημόσιας διοίκησης, κ.λ.π. και πρότειναν:

ü  Την εξαίρεση ή την εφαρμογή παρεκκλίσεων από τις εκάστοτε αποφασιζόμενες πολιτικές, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι δυσανάλογα μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις για τα νησιά σε σχέση με την ηπειρωτική χώρα.

ü  Να μην καταργηθεί το καθεστώς των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου, καθώς και να επεκταθεί το μέτρο σε όλες τις νησιωτικές περιοχές της χώρας.

ü  Να διατηρηθούν οι ισχύουσες φοροαπαλλαγές για τους κατοίκους των νησιών κάτω των 3.100 κατοίκων.

ü  Να μην μειωθούν οι πόροι που διαθέτει το κράτος για τις ακτοπλοϊκές γραμμές δημόσιου συμφέροντος, καθώς επίσης να λάβει μέτρα για την αναβάθμιση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών στα νησιά.

ü  Να αναδιαρθρωθούν οι υπηρεσίες του δημοσίου και των Ο.Τ.Α. με γνώμονα την εξυπηρέτηση του νησιώτη και την αποφυγή μετακίνησής του σε νομό διαφορετικό από τον τόπο κατοικίας του.

Επίσης από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. έθεσαν προς συζήτηση γενικότερα θέματα και πολιτικές που επηρεάζουν ιδιαίτερα τις νησιωτικές επιχειρήσεις και δη τις τουριστικές, όπως: α) η υψηλή φορολογία και το μη ευέλικτο σύστημα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, β) η έλλειψη ρευστότητας, γ) η μείωση του μη μισθολογικού κόστους στις επιχειρήσεις, δ) η διατήρηση της υποχρεωτικότητας εγγραφής των επιχειρήσεων στα Επιμελητήρια και  ε) η αναγκαιότητα στήριξης των τουριστικών επενδύσεων στα νησιά.

Οι εκπρόσωποι της τρόικα άκουσαν με προσοχή και κατέγραψαν τις θέσεις και προτάσεις που εκφράστηκαν, σε αρκετά ζητήματα εξέφρασαν κατανόηση δεδομένου ότι δεν γνώριζαν τις διαστάσεις των ιδιαιτεροτήτων του νησιωτικού χώρου, ενώ σε ορισμένα σημεία εξέφρασαν επιφυλάξεις και αντιρρήσεις προβάλλοντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης. Τέλος συμφωνήθηκε να υπάρχει στενότερη επαφή, καθώς επίσης ο ΕΟΑΕΝ να γνωστοποιεί στην τρόικα τις θέσεις του για τα εκάστοτε αποφασιζόμενα μέτρα και πολιτικές που απορρέουν από το Μνημόνιο.

2)  Συνάντηση με τον Υπουργό και το Γενικό γραμματέα Ναυτιλίας και Αιγαίου

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, κ. Μ. Βαρβιτσιώτη, παρουσία και του Γενικού Γραμματέα κ. Α. Μπούσιου. Τα μέλη του Δ.Σ. κατέθεσαν υπόμνημα για τη βελτίωση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών στα νησιά, τονίζοντας μεταξύ των άλλων ότι για τον Ε.Ο.Α.Ε.Ν., η ύπαρξη ακτοπλοϊκών συνδέσεων ποιοτικά αποδεκτών και οικονομικά προσιτών καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση ζωής και ευημερίας, για να κρατηθούν ζωντανά  τα 200 και πλέον κατοικημένα νησιά της χώρας μας.

Παρά τις όποιες  βελτιώσεις σε ορισμένες γραμμές οι νησιώτες εξακολουθούν και σήμερα να βιώνουν σημαντικά προβλήματα από τις κακές ακτοπλοϊκές συνδέσεις τόσο με τον ηπειρωτικό κορμό της χώρας, όσο και μεταξύ των νησιών, με σημαντικότερα προβλήματα: α) την ακρίβεια  στις τιμές των εισιτηρίων, β) τους υψηλούς ναύλους στη μεταφορά εμπορευμάτων, γ) τις ανεπαρκείς συνδέσεις και τα ακανόνιστα δρομολόγια, δ) την ασφάλεια και την αξιοπιστία των πλοίων λόγω παλαιότητας, σε πολλές γραμμές κυρίως άγονες και ε) τις χαμηλού επιπέδου παρεχόμενες υπηρεσίες.

Για την αντιμετώπιση του ακτοπλοϊκού προβλήματος στο σύνολο των νησιωτικών περιοχών της χώρας απαιτείται επανασχεδιασμός, από το μηδέν, του ακτοπλοϊκού χάρτη της χώρας.

Επίσης, Ο πρόεδρος ζήτησε από τον κ. Υπουργό να οριστεί άμεσα ο νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, θέση που παραμένει κενή εδώ και ένα μήνα περίπου, καθώς επίσης εκπρόσωπος του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. να συμμετέχει ως τακτικό μέλος στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών.

Γ) Συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα Τουρισμού, κ. Α. Λιάσκο  

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν έντονα την τουριστική δραστηριότητα στα νησιά, όπως: α) η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των all inclusive resorts, που παίρνει διαστάσεις και δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην ποιότητα των υπηρεσιών, στις παρεχόμενες υπηρεσίες αλλά και αθέμιτο ανταγωνισμό. Προτάθηκε  να οριστούν κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας της τουριστικής αυτής παροχής, β) η εποχικότητα της λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των μικρομεσαίων) και η λήψη μέτρων που θα αυξήσουν την περίοδο λειτουργίας τους, γ) η ενίσχυση των τοπικών ιδιωτικών και δημόσιων φορέων στην περίπτωση που δρουν συλλογικά για το σχεδιασμό και την προβολή του τουριστικού προϊόντος της περιοχής τους, δ)   η ανάθεση στα Επιμελητήρια σημαντικότερου ρόλου και θεσμικής παρουσίας σε αποφάσεις που αφορούν εν γένει την τουριστική ανάπτυξη, ε) η βελτιστοποίηση των αεροπορικών & ακτοπλοϊκών μεταφορών ώστε να αρθεί το ιδιότυπο καθεστώς απομόνωσης που βιώνουν τα νησιά, με εκλογίκευση των τιμών των εισιτηρίων, την πυκνότητα των δρομολογίων και την ποιότητα των παρεχομένων  υπηρεσιών στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, στ) η υιοθέτηση πολιτικών που θα συμβάλουν στην αξιοποίηση του σημαντικά αυξανόμενου ρεύματος επισκεπτών από την γείτονα Τουρκία προς τα νησιά του Αιγαίου και μέσω αυτών στην υπόλοιπη χώρα (εφαρμογή σε μόνιμη βάση πιλοτικού προγράμματος για έκδοση VISA στα νησιωτικά Τελωνεία, κ.λ.π.).

Ο Γενικός Γραμματέας άκουσε με απόλυτη κατανόηση τα ζητήματα που ετέθησαν και ενημέρωσε τα μέλη για το πρόσφατα ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου  Τουρισμού, το οποίο ρυθμίζει μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται με την προώθηση τουριστικών επενδύσεων και την ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας και επιδιώκει τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του εγχώριου τουριστικού προϊόντος.

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer