Μετά από ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ στη Βουλή
Ο Μπαλάφας απαντά για τα σεισμόπληκτα Σχολεία σε Κεφαλονιά-Ιθάκη
Πολιτική
27/03/2016 | 10:31

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 21 -03-2016

Αριθ. πρωτ.: 497

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 3489/25-02-2016 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος, κ. Νικόλαος Μωραΐτης και κ. Σταύρος Τάσσος, με θέμα «Μέτρα για τους σεισμόπληκτους μαθητές της Κεφαλονιάς – Ιθάκης και των σχολείων τους», κατά λόγο αρμοδιότητας ως προς τα χρηματοδοτικά εργαλεία αφενός για την πρόληψη θεομηνιών αφετέρου για την υλοποίηση έργων σε σχολικά κτίρια, σας  γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στο πλαίσιο του έργου με ευάριθμο 2003ΣΕ05500005 «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού της χώρας» της ΣΑΕ 055, το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει εκδώσει αποφάσεις επιχορήγησης ύψους 100.000,00 ευρώ και 75.000,00 ευρώ για το Δήμο Κεφαλονιάς με τις Αποφάσεις του Υπουργείου αριθμ. 44639/21-12 -2015 (Α.Δ.Α.: Ψ4ΓΔ465ΦΘΕ-Ω21) και 38647/04-11 -2015 (Α.Δ.Α.: 6ΟΗ6465ΦΘΕ-Ε0Ψ) αντίστοιχα, για την πρόληψη και αντιμετώπιση ποικίλων προβλημάτων στην πληγείσα περιοχή που προκύπτουν από το σεισμό.

Επίσης, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για επενδύσεις (Σ.Α.Τ.Α.) έχει κατανεμηθεί στο Δήμο Κεφαλονιάς: α) το έτος 2015, το ποσό των 933.630,00 ευρώ, για τη χρηματοδοτική κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, β) το έτος 2015, το ποσά των 75.900,00 ευρώ, για την επισκευή και τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και γ) το έτος 2016 και μέχρι σήμερα, το ποσό των 77.802,50 ευρώ, για την κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Επιπλέον, από τους Κ.Α.Π. για επενδύσεις (Σ.Α.Τ.Α.) έχει κατανεμηθεί στο Δήμο Ιθάκης της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, α) το έτος 2015, το ποσό των 174.540,00 ευρώ, για την κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, εκ των οποίων, το ποσό των 5.900,00 ευρώ, για την επισκευή και τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και β} το έτος 2016 και μέχρι σήμερα, το ποσό των 14.545,00 ευρώ, για την κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Επιπροσθέτως, σας διαβιβάζουμε για ενημέρωσή· σας το υπ’ αριθμ. πρωτ. 63/18043/01-03-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και το υπ’ αριθμ. πρωτ.. 7050,7652/07-03-2016 έγγραφο του Δήμου Κεφαλλονιάς, με συνημμένο το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7703/07-03-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του ιδiου Δήμου, στο οποίο επισυνάπτεται η αριθμ. Ε.Η. 44/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεφαλλονιάς, σχετικά με τη λήψη απόφασης σε αίτημα της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κεφαλονιάς -Ιθάκης, (Ε.Λ.Μ.Ε. – Κ.Ι.) για έγκριση ψηφίσματός τους σχετικά με παράταση χαρακτηρισμού του Νομού ως σεισμόπληκτου και για μέτρα που αφορούν στους μαθητές, τις δημόσιες υποδομές και τα σχολεία.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει ζητήσει στοιχεία από την αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και το Δήμο Ιθάκης με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6332/29-02-2016 έγγραφο και, μόλις περιέλθουν οι σχετικές απαντήσεις, θα ενημρωθεί  η Βουλή των Ελλήνων με νεώτερο έγγραφό μας,

Κατά τα λοιπά, αρμόδια να ενημερώσουν τη Βουλή των Ελλήνων είναι υα συνεκτιμώμενα Υπουργεία α)Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, β) Οικονομικών και γ) Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer