Ενημερώνουμε τους πολίτες, ότι η διαδικασία για τον χαρακτηρισμό-ειδοποίηση-απομάκρυνση των Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) είναι ήδη σε εξέλιξη
Ο Δήμος ήδη έχει ξεκινήσει την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων
Οικολογία
24/03/2016 | 15:32

Αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με την διαδικασία για εγκαταλελειμμένα οχήματα στην πόλη του Αργοστολίου.

Ενημερώνουμε τους Πολίτες, ότι η διαδικασία για τον χαρακτηρισμό-ειδοποίηση-απομάκρυνση των Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) είναι ήδη σε εξέλιξη.

Τα συνεργεία του Δήμου έχουν ήδη χαρακτηρίσει με το απαραίτητο Πρωτόκολλο, μόνο στην Δ.Ε Αργοστολίου, περί τα εκατό (100) οχήματα και συνεχίζουν. Έχουν ήδη επικολληθεί τριάντα (30) ειδοποιητήρια (ειδικά αυτοκόλλητα) , έχουν ήδη απομακρυνθεί από τους ιδιοκτήτες τους δεκαπέντε (15) οχήματα και αναμένονται οι απαιτούμενοι από την νομοθεσία χρόνοι για να επικολληθούν και τα άλλα ειδοποιητήρια ανάλογα με την κάθε περίπτωση.

Αντίστοιχα στις λοιπές Δημοτικές Ενότητες έχουν ήδη χαρακτηρισθεί  περί τα εβδομήντα (70) οχήματα, έχουν επικολληθεί τριάντα οκτώ (38) ειδοποιητήρια και έχουν απομακρυνθεί από τους ιδιοκτήτες τους είκοσι τρία (23).

Παράλληλα γίνονται και οι προβλεπόμενες διαδικασίες αναζήτησης των ιδιοκτητών με την συνδρομή των Τμημάτων Τροχαίας και της  Δ/νσης Μεταφορών.

Μετά την επικόλληση του ειδοποιητηρίου  και την παρέλευση τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) ημερών, εάν τα οχήματα  δεν έχουν απομακρυνθεί από τους κατόχους τους, η Δ/νση Καθαριότητας του Δήμου αρμοδίως καλεί την πιστοποιημένη εταιρεία για την περισυλλογή και απομάκρυνση των οχημάτων αυτών.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΤΙΑΤΟΣ

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer