Τα δυο Νοσοκομεία του Νομού μας, συγχωνεύονται και αποτελούν εφεξής αυτοτελές και ενιαίο ΝΠΔΔ, με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας», με έδρα το Αργοστόλι
Οριστικά συγχωνεύτηκαν τα Νοσοκομεία μας
Κοινωνία
09/01/2013 | 12:30

Είναι πλέον οριστικό τα δυο Νοσοκομεία του Νομού μας, το Νοσοκομείο Αργοστολίου και το Νοσοκομείο Ληξουρίου “Μαντζαβινάτειο”, συγχωνεύονται και  αποτελούν εφεξής αυτοτελές και ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας», με έδρα το Αργοστόλι.

Η συνολική δύναμη κλινών του ενιαίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) ορίζεται σε 150 κλίνες.

Αναλυτικά η υπουργική απόφαση αναφέρει τα εξής:

Με την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 39508 (ΦΕΚ 1152/Β/2012) κοινή υπουργική απόφαση και την υπ’ αριθμ. Y4α/οικ. 121940/20−12−2012 (ΦΕΚ 3432/Β΄/2012) κοινή υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε:

Άρθρο 11. Τα λειτουργούντα υπό ενιαία διοίκηση διασυνδεόμενα Νοσοκομεία του ΕΣΥ:

α) Γενικό Νοσοκομείου Kεφαλληνίας και β) Γενικό Νοσοκομείου Ληξουρίου «Μαντζαβινάτειο», που υπάγονται στις διατάξεις του ΝΔ 2592/53 «Περί οργανώσεως της Ιατρικής Αντίληψης» (ΦΕΚ 254/Α), αποτελούν εφεξής αυτοτελές και ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α΄), το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδος, διέπεται από τις διατάξεις του εν λόγω νόμου και φέρει την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας».

2. Έδρα του εν λόγω ΝΠΔΔ είναι το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας που βρίσκεται στην πόλη του Αργοστολίου.

3. Το ΝΠΔΔ έχει δική του σφραγίδα στρογγυλή, η οποία αποτελείται από τρεις επάλληλους ομόκεντρους κύκλους, ως εξής: εσωτ. κύκλος: Έμβλημα της Ελλη νικής Δημοκρατίας, ενδιάμεσος κύκλος: Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδος−Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας, Εξωτ. κύκλος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

Άρθρο 2

Το ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ),«Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας» έχει Διοικητή και Διοικητικό Συμβούλιο, οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται από τις διατάξεις του Ν. 3329/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Τα λοιπά όργανα διοίκησης του ενιαίου ΝΠΔΔ είναι τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν. 4052/2012.

Άρθρο 3

Η συνολική δύναμη κλινών του ενιαίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) ορίζεται σε 150 κλίνες.

Άρθρο 4

Στο ενιαίο ΝΠΔΔ ενοποιούνται οι οργανισμοί των Νοσοκομείων που έχουν εκδοθεί με την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 39508 (ΦΕΚ 1152/Β/2012) κοινή υπουργική απόφαση και την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.121940/20−12−2012 (ΦΕΚ 3432/

Β΄/2012) κοινή υπουργική απόφαση, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις οργανικές θέσεις προσωπικού.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer