Οι εκλογές της 18ης και 25ης Μαΐου αποτελούν μονόδρομο για τη ΝΕΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ.
Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τη ΝΕΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
Πολιτική
17/03/2014 | 23:07

fortesΤου Μάκη Φόρτε

Με αφορμή την απάντηση του Περιφερειάρχη κ. Σπύρου στην επερώτηση μου για την αίτηση στο Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) για έκτακτη οικονομική ενίσχυση και την εκτίμηση για το συνολικό κόστος των ζημιών και επειδή από τις πρώτες ημέρες ήμουν ο πρώτος που μίλησα για τη συνδρομή του ΤΑΕΕ και την άμεση κοστολόγηση των ζημιών και αμέσως στη συνέχεια για την ανάγκη σύνταξης ενός Ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος χρηματοδοτημένου από τρεις μοναδικές πηγές:

το ΤΑΕΕ, (Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην οποία προεδρεύει η Ελλάδα έως τον Ιούνιο)
το ΕΣΠΑ 2007 – 2013 που ολοκληρώνεται το 2015 και
το νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 που τυπικά έχει ήδη ξεκινήσει.

θα επισημάνω τα εξής:

1)   Όλα δείχνουν ότι η αίτηση στο ΤΑΕΕ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)  θα είναι «της τελευταίας στιγμής», άρα και όχι επαρκώς τεκμηριωμένη. Όλα δείχνουν, επίσης,  αν όχι την απόρριψη της αίτησης, αλλά την πολύ (πάρα πολύ) φτωχή συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2)   Η αποσπασματική διεκδίκηση έργων και αιτημάτων οδηγεί προδιαγεγραμμένα σε μία απρόβλεπτων διαστάσεων τραγωδία για το νησί με απροσδιόριστο χρονικό ορίζοντα. Η χρηματοδότηση αποσπασματικά των έργων για την ανοικοδόμηση των υποδομών της Παλικής και όπου αλλού απαιτείται στην Κεφαλονιά, όπως και για την ανασυγκρότηση της τοπικής οικονομίας, είναι εντελώς επισφαλής, για να μην πω αδύνατη, με τα σημερινά χρηματοδοτικά δεδομένα.

3)   Και για να το ξεκαθαρίσω για άλλη μία φορά γιατί μιλάω για δύο διαφορετικά πράγματα. Την ανοικοδόμηση του δομημένου περιβάλλοντος που αφορά πρωτίστως και κυρίως την Παλική και μετά όπου αλλού έχουν εμφανιστεί ζημιές στις υποδομές (Χάρακα, χωριά της ανατολικής πλευράς του κόλπου (Θηνιά, Κουρουκλάτα, Φάρσα) και Αργοστόλι) αλλά και ενός τουλάχιστον έργου σε κάθε περιοχή και την ανασυγκρότηση της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας σε όλο το νησί αφού οι συνέπειες από τους σεισμούς απλώνονται σε κάθε σημείο και ακουμπούν κάθε επαγγελματική τάξη και κοινωνική ομάδα με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τους μαθητές.

4)   Το υπόμνημα της Συντονιστικής Επιτροπής – κίνησης πολιτών για την επανασύσταση του Δήμου Ληξουρίου – Παλικής που παραδόθηκε στο δημοτικό συμβούλιο στις 15 Μαρτίου με τις 13 κατηγορίες αιτημάτων, με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο στην κατηγοριοποίηση των έργων και μπορεί και πρέπει να αποτελέσει τη βάση για τη σύνταξη του γενικού πλαισίου (άξονες, θεματικοί στόχοι, επενδυτικές προτεραιότητες) του Ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος για την ανοικοδόμηση – ανασυγκρότηση της Κεφαλονιάς, προφανώς κοστολογημένου και συμπληρωμένου με τα αντίστοιχα έργα από τις άλλες περιοχές.

5)   Επειδή η ανασυγκρότηση – ανοικοδόμηση της Κεφαλονιάς και της Παλικής ιδιαίτερα, θα συντελεστεί σε κάθε περίπτωση από τον ένα και μοναδικό Δήμο , από τον ενιαίο Δήμο Κεφαλονιάς, στα επόμενα πέντε χρόνια, η δική μου ξεκάθαρη και εκ των προτέρων πρόταση για Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα σημαίνει δύο πράγματα:
Πρώτον: Σαφή προγραμματική δέσμευση για υλοποίηση όλων των έργων της Παλικής και των άλλων περιοχών με δεσμευμένους και συγκεκριμένους πόρους και
Δεύτερον: Ειδικά για την Παλική στην οποία και θα ανήκει το μεγαλύτερο τμήμα του προγράμματος, η υλοποίηση και η διαχείριση μπορεί να γίνει με ένα ομόσπονδο σύστημα διοίκησης.

6)   Πρέπει να ειπωθούν στον κόσμο και κυρίως στους πολίτες της     Παλικής που έχει και τις μεγαλύτερες ζημιές κάποιες αλήθειες.
Πρώτη  αλήθεια: Ακόμη και να γίνει δεκτή η αίτηση στο Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ, η συνδρομή θα είναι πολύ μικρή σε σχέση με το συνολικό κόστος, με πολύ γραφειοκρατία και σημειώστε  ΔΕΝ θα  καλύπτει τις ιδιωτικές υποδομές και επενδύσεις.
Δεύτερη αλήθεια: Σο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 που ολοκληρώνεται το 2015 δεν γίνονται πλέον εντάξεις έργων. Άρα μεμονωμένα και αποσπασματικά δεν μπορεί να γίνει καμία ένταξη νέου έργου (εδώ γίνεται αγώνας δύο μήνες τώρα για να επανεξεταστεί η απορριφθείσα πρόταση από τον Σπύρου λίγες ημέρες πριν το σεισμό της ύδρευσης Ληξουρίου ύψους μόλις 2,5 εκατ. ευρώ).
Τρίτη αλήθεια: Το ΕΣΠΑ 2007 – 2013 διαθέτει 22,8 δις ευρώ και μέχρι 31/12/2013 είχε απορροφήσει το 74%.
100% απορρόφηση είναι αδύνατον να επιτευχθεί τα επόμενα δύο χρόνια που ολοκληρώνεται.
Αν λοιπόν γίνει διαπραγμάτευση για ειδική διαχείριση των κοινοτικών πόρων του ΕΣΠΑ λόγω των έκτακτων συνθηκών από το σεισμό στην Κεφαλονιά και διεκδικηθεί (ας μην ξεχνάμε πως το α΄ εξάμηνο του 2014 που διανύουμε η Ελλάδα έχει την προεδρία της ΕΕ και αυτό έχει ιδιαίτερη αξία στις σημερινές συνθήκες) ….. μόλις το 1% του προγράμματος που αντιστοιχεί σε 230 εκατ. ευρώ, μπορεί να υπάρξει η πρώτη και σημαντική πηγή χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κεφαλονιάς.

Τέταρτη αλήθεια: Το νέο ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014 – 2020 παρότι τυπικά έχει ξεκινήσει από 1/1/2014, ουσιαστικά θα αρχίσει να λειτουργεί μετά από ένα χρόνο (τα προγράμματα θα κατατεθούν για έγκριση στην ΕΕ τον Ιούλιο).
Άρα για τουλάχιστον ένα χρόνο καμία ένταξη έργου δεν μπορεί να γίνει.
Το περιφερειακό πρόγραμμα Ιονίων Νήσων θα διαθέτει συνολικά λίγο πάνω από 200 εκατ. ευρώ μόνο, κατανεμημένα σε 11 θεματικούς στόχους με αυστηρά καθορισμένες επενδυτικές προτεραιότητες.
Τα ποσά που προορίζονται για υποδομές είναι περιορισμένα, έτσι που είναι πολύ αμφίβολη ακόμη και η ολοκλήρωση των μεταφερόμενων από το σημερινό ΕΣΠΑ έργων (για την Κεφαλονιά η β΄ φάση του δημοτικού γηροκομείου Αργοστολίου και το κτίριο των Λυκείων).
Συνεπώς είναι αδύνατον των αδυνάτων το περιφερειακό πρόγραμμα Ιονίων Νήσων να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες για την ανοικοδόμηση της Κεφαλονιάς και ιδιαίτερα της Παλικής.

Πέμπτη αλήθεια: Το νέο ΕΣΠΑ διαθέτει συνολικά 20,8 δις ευρώ.
Όπως και για το προηγούμενο, έτσι και γι’αυτό αν γίνει διαπραγμάτευση για λιγότερο από το 1% για ειδική διαχείριση των κοινοτικών πόρων λόγω των έκτακτων συνθηκών από το σεισμό στην Κεφαλονιά, διεκδικούνται άλλα 200 εκατ. ευρώ που μπορούν να μπουν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κεφαλονιάς.

7)   Από τα παραπάνω προκύπτει ότι συνολικά από τα δύο ΕΣΠΑ μπορεί να εξασφαλιστούν για την ανοικοδόμηση – ανασυγκρότηση της Παλικής και συνολικά της Κεφαλονιάς με ανάλογη πολιτική πίεση και τεκμηριωμένη διαπραγμάτευση πάνω από 400 εκατ. ευρώ δίχως «να ανοίξει μύτη». Δίχως να υπάρξει καμία επιβάρυνση του συνολικού αναπτυξιακού προγραμματισμού της Ελλάδας και δίχως να θιχτεί καμία περιοχή της χώρας, με τη δέσμευση μόνο …του 1% κάθε προγράμματος.

Όλα αυτά όμως απαιτούν πολιτική βούληση και επειδή πάμε για δημοτικές εκλογές «μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας».

Μπροστά μας βρίσκεται μία απίστευτων διαστάσεων τραγωδία για την Κεφαλονιά και ιδιαίτερα για την Παλική.
Το έχουμε αντιληφθεί άραγε;
Προσωπικά πιστεύω ότι είναι πολυτέλεια τούτη την ώρα τα συνήθη προεκλογικά κόλπα και οι όποιες ιδεολογικές και πολιτικές εμμονές.
Τώρα απαιτείται συστράτευση δυνάμεων.
Απαιτείται να αναδειχθεί μία δημοτική αρχή τοπικής σωτηρίας.
Από συμπολίτες που αποδεδειγμένα μπορούν να συνδράμουν στη σωτηρία της Κεφαλονιάς.
Και ταυτόχρονα από νέους συμπολίτες που επάνω τους θα επενδυθεί το μέλλον του νησιού.
Οι εκλογές της 18ης και 25ης Μαΐου αποτελούν μονόδρομο για τη ΝΕΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia