Όπως τους ανέφερε ο Περιφερείαρχης Ιονίων Νήσων.
Οι 5 λόγοι που το Περιφερειακό λέει “όχι” στην «Έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στο Ιόνιο Πέλαγος»
Πολιτική
01/05/2017 | 19:21

Για πέντε λόγους που κρίθηκαν ως σοβαρές ελλείψεις της μελέτης, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, μετά από εισήγηση του Περιφερειάρχη Θεόδωρου Γαλιατσάτου, γνωμοδότησε αρνητικά για την ΣΜΠΕ «Έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στο Ιόνιο Πέλαγος».

Οι πέντε (5) λόγοι ,όπως τους ανέφερε ο Περιφερειάρχης Θ. Γαλιατσάτος, είναι:

1/ Η ύπαρξη ολοκληρωμένων σχεδίων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των ατυχημάτων και των συνεπειών τους , τόσο στο περιβάλλον όσο και στην δρώσα οικονομία  αποτελούν βασικό πυλώνα της πολιτικής για την προστασία της περιοχής. Συνεπώς:

Α. Είναι εξαιρετικά απαραίτητη η ρητή αναφορά ότι αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου της έρευνας /εκμετάλλευσης η αποζημίωση των ζημιών και η αποκατάσταση τους.

Β. Καθίσταται αναγκαία η παρουσία Ανεξάρτητης Αρχής για τον έλεγχο εφαρμογής των περιβαλλοντικών και άλλων υποχρεώσεων.

Γ. Απαιτείται η θεσμοθέτηση Παρατηρητηρίου της Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων στο Ιόνιο, με παροχή οικονομικής και τεχνολογικής στήριξης, με την συμμετοχή της αυτοδιοίκησης των τοπικών επιστημονικών ιδρυμάτων των  επιμελητηρίων και των περιβαλλοντικών οργανώσεων.

2/ Παρά την αναφορά των κειμένων της ΣΜΠΕ στην υψηλή σεισμικότητα της περιοχής, δεν προκύπτει εν τούτοις ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποσόβηση οποιασδήποτε αρνητικής εξέλιξης που να οφείλεται στην σεισμική δράση και στην ύπαρξη πλήθους ρηγμάτων. οι μικροζωνικές μελέτες και οι μελέτες αποτύπωσης των ενεργών και μη ρηγμάτων των βυθών, η εγκατάσταση κατάλληλου δικτύου σεισμογράφων είναι βασική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση ασφαλών δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης.

3/ Αναγκαία προϋπόθεση για την αρτιότητα και πληρότητα της ΣΠΜΕ αποτελεί η ενσωμάτωση των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12/6/2013 για την «ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου»

4/ Είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν όλες οι προϋποθέσεις ώστε η προβλεπόμενη απόδοση του 5% στην αυτοδιοίκηση να εξασφαλίζεται πραγματικά και να μην ακυρώνεται από «λογιστικού» χαρακτήρα ενέργειες του αναδόχου/ εκμεταλλευτή.

5/ Τέλος κυρίαρχο ζήτημα, όχι μόνο για το ΙΟΝΙΟ, αποτελεί η ύπαρξη και λειτουργία  Δημόσιου Φορέα ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη για τον σχεδιασμό , την υλοποίηση και το έλεγχο εφαρμογής μιας εθνικής πολιτικής επ ωφελεία των πολιτών αυτού του τόπου. Η σημερινή εικόνα  ενός φορέα (ΕΔΥΕ) που «φυτοζωεί» χωρίς την απαραίτητη στελέχωση επιστημονική και διοικητική ,δεν συνηγορεί ασφαλώς στην διατύπωση συμπερασμάτων για ευνοϊκή  υπέρ του δημοσίου συμφέροντος έκβαση της υπόθεσης «εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα».

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer