Συνεργαζόμενες Τράπεζες για το «Μέτρο Επιλέξιμων Επιχειρήσεων Νομού Κεφαλονιάς» είναι η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς
Οικονομική ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων στην Κεφαλονιά
31/03/2014 | 13:39

Στο πλαίσιο της κυβερνητικής πρωτοβουλίας λόγω των δυσμενών εξελίξεων που προκλήθηκαν από τον σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 στο νομό Κεφαλονιάς, η ΕΤΕΑΝ ΑΕ  δημιούργησε ένα Μέτρο που αποσκοπεί στην οικονομική ενίσχυση των επιλέξιμων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων του Νομού.

Στόχοι του μέτρου είναι:

 • η όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή του Ν. Κεφαλληνίας,
 • η καλύτερη και ταχύτερη δυνατή προετοιμασία των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί ενόψει της επερχόμενης τουριστικής περιόδου,
 • η βελτίωση της αγοραστικής κίνησης και της καταναλωτικής συμπεριφοράς μέσω της βελτίωσης του οικονομικού κλίματος της περιοχής,
 • η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των τουριστικών μονάδων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή,
 • η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.
 • εν τέλει η εξασφάλιση προοπτικών βιωσιμότητας για την επιχειρηματικότητα στο Ν. Κεφαλληνίας

Χαρακτηριστικά Μέτρου

 • Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός δαπανών της κάθε επιλέξιμης επιχείρησης θα πρέπει να κυμαίνεται από 4.511,28 € – 30.000,00 €
 • Το 30% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού δαπανών της κάθε επιλέξιμης επιχείρησης, θα εισφέρεται προς την επιχείρηση, μέσω επιχορήγησης από Εθνικούς Πόρους,
 • To 70% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού δαπανών θα χρηματοδοτείται, με αναλογία χρηματοδότησης:

Ø 95% με τη μορφή άτοκου δανείου

Ø 5% από την επιλέξιμη επιχείρηση με τη μορφή ιδίας συμμετοχής

 • Το επιτόκιο του δανείου θα είναι μηδενικό
 • Το συνολικό ύψος του άτοκου δανείου μπορεί να είναι από €3.000,00 και έως €19.950,00 ανά επιχείρηση
 • Η διάρκεια του δανείου θα είναι έως 4 έτη και υπό προϋποθέσεις μπορεί να φτάσει τα 10 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος για τις δύο πρώτες δόσεις κεφαλαίου του δανείου.
 • Ο δανειολήπτης δεν θα επιβαρύνεται με έξοδα διαχείρισης φακέλου ή λοιπά κόστη της τραπεζικής εξυπηρέτησης.

Η διάρκεια υποβολής των προτάσεων, ήτοι η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, άρχεται την 11.04.2014 και μέχρι την 12.05.2014.

Συνεργαζόμενες Τράπεζες για το «Μέτρο Επιλέξιμων Επιχειρήσεων Νομού Κεφαλονιάς»

 • Εθνική Τράπεζα
 • Τράπεζα Πειραιώς

argostoli_katastrofes218