Οι προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και θα έχουν διάρκεια οκτώ μήνες
Νέες προσλήψεις σε Δήμους
Κοινωνία
10/07/2014 | 18:36

Το υπουργείο Εσωτερικών έδωσε έγκριση ώστε να προχωρήσουν 236 προσλήψεις σε δήμους για το 2014 . Οι προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και θα έχουν διάρκεια οκτώ μήνες.

Οι προσλήψεις στους δήμους θα καλύψουν ανάγκες των ΟΤΑ α’ βαθμού σε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες.

Από την έγκριση προκαλείται δαπάνη ποσού δύο εκατομμυρίων διακοσίων δεκατριών χιλιάδων διακοσίων οκτώ (2.213.208 €) ευρώ περίπου σε βάρος των προϋπολογισμών των ΟΤΑ η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι ΟΤΑ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες.

Οι οικονομικές υπηρεσίες των δήμων έχουν ήδη εγγεγραμμένη την πίστωση στον προϋπολογισμό τους για το έτος 2014 κι ενώ θα προβλεφθούν ανάλογες πιστώσεις για το οικονομικό έτος 2015.

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer