Την Παρασκευή στα γραφεία του ΤΕΕ Κεφαλονιάς και Ιθάκης συνεδρίασε η νέα νομαρχιακή επιτροπή του ΤΕΕ και συγκροτήθηκε σε σώμα.
Νέα Νομαρχιακή Επιτροπή Κεφαλονιάς (ονόματα)
tee
25/10/2014 | 13:36

Την Παρασκευή 24/10/2014 και ώρα 7.00μμ στα γραφεία του ΤΕΕ Κεφαλονιάς και Ιθάκης συνεδρίασε η νέα νομαρχιακή επιτροπή του ΤΕΕ και συγκροτήθηκε σε σώμα κατόπιν ψηφοφορίας. Τα αποτελέσματα είναι:

Πρόεδρος ΝΕ ΤΕΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΡΑΥΛΟΣ ( ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) (ομόφωνα)

Αντιπρόεδρος ΝΕ ΤΕΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης
ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ( ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ) (ομόφωνα)
Γραμματέας ΝΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης
ΜΙΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ( ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) (ομόφωνα)

ΜΕΛΗ ΝΕ ΤΕΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ
ΜΑΤΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ( ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)
ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ( ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)