Μια πολύ ενδιαφέρουσα δράση ανάπτυξης και ενδυνάμωσης της συνεργασίας των τοπικών σχολείων με το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μαθητών για την αειφορία και το περιβάλλον
Κοινωνία
30/04/2014 | 12:51

Μια πολύ ενδιαφέρουσα δράση ανάπτυξης και ενδυνάμωσης της συνεργασίας των τοπικών σχολείων με το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ολοκληρώθηκε πριν από μερικές εβδομάδες, στο πλαίσιο του έργου Διεύρυνση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η δράση απευθύνθηκε σε δασκάλους, καθηγητές και μαθητές, με τη μορφή σεμιναρίων επιμόρφωσης και ειδικών παρουσιάσεων σχετικά με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στην Κεφαλονιά, την Ιθάκη, τη Ζάκυνθο, τη Λευκάδα και το Μεγανήσι. Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων αναπτύχθηκαν σύγχρονα περιβαλλοντικά ζητήματα, με στόχο την προβολή, ενίσχυση, προέκταση και άμεση ένταξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο σχολικό πρόγραμμα και στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία της Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στην ευαισθητοποίηση των μαθητών για περιβαλλοντικά θέματα. Ταυτόχρονα, οργανώθηκαν εκπαιδευτικές δράσεις για την ενίσχυση του Ψηφιακού Σχολείου, με στόχο την αξιοποίηση των σύγχρονων επιστημονικών εξελίξεων και πρακτικών σε θέματα της αειφορίας και προστασίας του περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις με τη χρήση νέων τεχνολογιών προς τους μαθητές, καθώς και σεμιναριακού τύπου δραστηριότητες προς τους δασκάλους και τους καθηγητές.
Ο κύκλος σεμιναρίων έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από τους συμμετέχοντες καθηγητές, οι οποίοι αξιολόγησαν το περιεχόμενό τους με πολύ θετικά σχόλια και τον θεώρησαν ένα σημαντικό βοήθημα για τη διδασκαλία περιβαλλοντικών θεμάτων σε μαθητές, αλλά και ευκαιρία για να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να ενημερωθούν σε σύγχρονα περιβαλλοντικά ζητήματα. Σχεδόν το σύνολο των εκπαιδευτικών που παρακολούθησαν το σεμινάριο συμμετείχαν ενεργά με ερωτήσεις, προβληματισμούς και σχόλια και ζήτησαν την επανάληψή του σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Όσο για τους μαθητές, συμμετείχαν ενεργά και ανταποκρίθηκαν πολύ θετικά ακόμα και σε έννοιες που δεν ήταν οικείες σε αυτούς, υποβάλλοντας ερωτήσεις, διατυπώνοντας προβληματισμούς και καταθέτοντας τις δικές τους ανησυχίες.

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer