Ειδική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο "Κεφαλος" στις 5.30 το απόγευμα.
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο απόψε για τον Απολογισμό του 2014
Πολιτική
26/10/2015 | 11:07

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ειδική Δημόσια συνεδρίαση (20η) του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί  (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου), την 26η Οκτωβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.30 με το παρακάτω θέμα:

Απολογισμός πεπραγμένων Δήμου Κεφαλλονιάς οικονομικού έτους 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη 21η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου), στις 29 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.30 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Ασφαλτόστρωση Προαυλίων χώρων Σχολείων Α/ θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης

2. Έγκριση Συμμετοχής του Δ. Κεφαλλονιάς, ως εταίρου στην Κοινωνική Σύμπραξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την δημοσίευση «Ανοικτής Πρόσκλησης» στο πλαίσιο των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)».
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

3. Έγκριση της αριθμ. 336/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Καθορισμός συντελεστών ανταποδοτικών τελών καθ/τας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2016»
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ.Γαρμπή

4. Έγκριση της αριθμ. 333/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικ. έτους 2015»
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ.Γαρμπή

5. Έγκριση δωρεάς βυτιοφόρου οχήματος του Δήμου Κεφ/νιάς στην Δ.Ε.Υ.Α. Κεφ/νιάς
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

6. Έγκριση της αριθμ. 66/2015 μελέτης με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2016-2017»
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

7. Έγκριση της αριθμ. 75/2015 απόφασης της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ με τίτλο: «Κατάρτιση και έγκριση κανονισμού λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων»
ΕΙΣ: Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. κος Α. Κωσταντάκης

8. Έγκριση απευθείας μίσθωσης ακινήτου στην παραλία Λουρδάτων
ΕΙΣ:Εντεταλμένος Δ.Σ. Δ.Ε. Λειβαθούς κος Η. Κουρκουμέλης

9. Αίτηση διάλυσης σύμβασης με τίτλο: «Στατική Μελέτη Μεταλλικών Κερκίδων στο Αθλητικό Κέντρο Δήμου Πυλαρέων».
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης

10. Χορήγη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Πεζοπορική Διαδρομή Αγ. Νικολάου – Πόρου» Αναδόχου ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ κ΄ΣΙΑ Ε.Ε.
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης

11. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: « Εσωτερική Οδοποιία Δ. Λειβαθούς – β) Οδοποιία Δ.Δ. Σπαρτιών Δ. Κεφ/νιάς
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης

12. Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Αγροτική Οδοποιία στην πυρόπληκτη περιοχή Δ.Ε. Λειβαθούς» Αναδόχου ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε.
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης

13. Ζώνες φύτευσης του έργου: «Διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ. Σκάλας», Αναδόχου ΑΝΤΙΚΛΗΣ Α.Τ.Ε.
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης

14. Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας ίδρυσης – επέκτασης υπάρχοντος καταστήματος τροφίμων και συγκεκριμένα «Επιχείρησης Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου – Επιχείρηση Λιανικής και Χονδρικής Διάθεσης Τροφίμων» (υπεραγορά τροφίμων), κατά τροποποίηση υπάρχουσας στην Εταιρεία LIDL ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε επί της επαρχιακής οδού Αργοστολίου Πόρου, θέση «Περιβολάκια – Βαλσαμάκι» στην Κρανιά Αργοστολίου
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Σ. Ματιάτος

15. Έγκριση της αριθμ. 101/2015 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. σχετικά με αίτηση Ν. Βαγγελάτου
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Σ. Ματιάτος

16. Έγκριση της αριθμ. 41/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Δημ. Γηροκομείου Αργοστολίου με θέμα : «Διόρθωση της τροποποίησης της συστατικής πράξης του Δημ. Γηροκομείου Αργοστολίου».
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ. Γ. κος Γ. Αποστολάτος
17. Έγκριση απολογισμού Δημ. Γηροκομείου Αργοστολίου Οικ. έτους 2013
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ. Γ. κος Γ. Αποστολάτος

18. Έγκριση απολογισμού Δημ. Γηροκομείου Αργοστολίου Οικ. έτους 2014
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ. Γ. κος Γ. Αποστολάτος

19. Σύσταση κενής οργανικής θέσης Δ.Δ. στον Ο.Ε.Υ. του Δ. Κεφ/νιάς, κλάδου Π.Ε. Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
ΕΙΣ: Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

20. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Οικ. έτους 2014 (01-01- 2014 έως 31-12-2014)
ΕΙΣ: Πρόεδρος Α/θμιας Σχ. Επιτρ. Κος Γ. Κατσιβέλης

21. Ανάθεση συλλογής – αποκομιδής – διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) από ολόκληρο τον Δ. Κεφαλλονιάς.
ΕΙΣ: Δ/νση Καθαριότητας

22. Ορισμός εκπροσώπου Κ.Ε.Π. των Προγραμματικών Συμβάσεων του έργου: « Ενεργειακό Αποτύπωμα Ιονίων Νήσων»
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. κος Γ. Παπαναστασάτος

23. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του ως μέλος της επιτροπής παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: « Εκσυγχρονισμός γηπέδου Καραβομύλου»
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. κος Γ. Παπαναστασάτος

24. Υποβολή αιτήματος Συμβουλίου Τ. Κ. Γριζάτων για χαρακτηρισμό των Μουζακάτων ως Μαρτυρικό Χωριό.
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. κος Γ. Παπαναστασάτος

25. Έγκριση απολογισμού δωρεάς Σπ. Κακούρη έτους 2014
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. κος Γ. Παπαναστασάτος

26. Έγκριση προϋπολογισμού δωρεάς Σπύρου Κακούρη έτους 2015
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. κος Γ. Παπαναστασάτος

27. Έγκριση της αριθμ. 138 /2014 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. σχετικά με τον επανακαθορισμό θέσης τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων στην περιοχή της πρώην στρατολογίας Αργοστολιου
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Σ. Ματιάτος

28. Έγκριση της αριθμ. 76/2015 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. σχετικά με αίτημα Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Σ. Ματιάτος

29. Κίνηση διαδικασίας για σύναψη πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κεφ/νιάς και της Γερμανικής Περιφέρειας Rhein – Neckat- Kreis του κρατιδίου της Βάδης – Βυρτεμβέργης. ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Ε. Κεκάτος

30. Επιβεβλημένη μετακίνηση Α/Δημάρχου Τουρισμού κου Ε. Κεκάτου στην Αθήνα (Πρεσβεία Λ. Δ. Κίνας)
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Ε. Κεκάτος

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer