Υπάρχει άραγε κανείς που αμφισβητεί το γεγονός ότι ο Γεράσιμος Αρσένης είναι ο ιδρυτής του Τ.Ε.Ι.;
Μεγάθυμοι Κεφαλλήνες;
Πολιτική
17/11/2013 | 11:08

Φαίνεται ότι η σφοδρή οικονομική κρίση που μαστίζει τον τόπο έχει δημιουργήσει μια γενική σύγχυση που συμπαρασύρει τα πάντα και στο τέλος δεν θα μείνει τίποτε όρθιο, ούτε η ιστορική ταυτότητα των Κεφαλλήνων!

Δυστυχώς δεν μπορώ να δώσω άλλη εξήγηση σε όσα πληροφορήθηκα από τον τοπικό τύπο, σχετικά με το Γεράσιμο Αρσένη – ένα Κεφαλλονίτη που έχει προσφέρει τα μέγιστα στο Νησί μας- και την πρωτοβουλία να δοθεί το όνομά του σε οδό του Αργοστολίου.
Κατ’ αρχήν για να αναφερθούμε στη διαδικασία που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων  (Ν.3463/2006),στο άρθρο 8, με τίτλο “Ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών”  αναφέρει τα εξής :

“Η ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του οικείου τοπικού συμβουλίου ή παρέδρου και σύμφωνη γνώμη επιτροπής στην οποία συμμετέχουν :
α. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης ή της Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης του Νομού, ως Πρόεδρος.
β. Δύο εκπρόσωποι της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τη Διοικούσα Επιτροπή της και
γ. Δύο καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ02  (Σ.Σ. φιλόλογοι) ,  οι οποίοι ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας…”

Αν λοιπόν αληθεύουν τα δημοσιεύματα, γιατί επισήμως οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Δημοτικές Παρατάξεις του Δήμου Κεφαλλονιάς, ουδέποτε ενημερώθηκαν για την πρωτοβουλία, η διαδικασία ξεκίνησε με πρόταση του Δημάρχου αρχικά προς τη Δημοτική Κοινότητα Αργοστολίου.

Επειδή ο χειρισμός ενός τέτοιου σοβαρού θέματος έχει μεγάλη σημασία , θα πρέπει η εισήγηση να είναι έγγραφη και να αναφέρει αναλυτικά το σκεπτικό, με βάση το οποίο η Δημοτική Αρχή ζητεί κατ΄αρχήν την ονομασία.
Γιατί είναι διαφορετικό να μιλάει κανείς αόριστα για την προσφορά κάποιου και διαφορετικά να αναφέρεται συγκεκριμένα  στην ίδρυση του Τ.Ε.Ι. Κεφαλλονιάς. Υπάρχει άραγε κανείς που αμφισβητεί το γεγονός ότι ο Γεράσιμος Αρσένης είναι ο ιδρυτής του Τ.Ε.Ι.;

Κατόπιν τούτου θα πρέπει και η Απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου να είναι σαφής και αιτιολογημένη και να αποτυπώνεται πλήρως στο Πρακτικό της.
Παρακαλούμε λοιπόν να δοθεί στη δημοσιότητα η εισήγηση και το Πρακτικό της σχετικής συνεδρίασης για να ενημερωθεί η κοινωνία για τα πραγματικά γεγονότα.

Όσον άφορά την ανωτέρω αρμόδια Επιτροπή του Κράτους, αυτή θα πρέπει να τοποθετείται επί των παραπάνω συγκεκριμένων εισηγήσεων και αποφάσεων και όχι να τοποθετείται γενικώς επί της πολιτικής κατάστασης(!!!) και τα μέλη της να εκφέρουν την προσωπική τους άποψη γι΄αυτή!

Κατά τη δική μας τουλάχιστον ερμηνεία, ο Νόμος τοποθετεί στέλεχος της Κρατικής Περιφέρειας ως Πρόεδρο της Επιτροπής, για να διασφαλίσει την τήρηση της κρατικής νομιμότητας και προς αποφυγή αποφάσεων που άπτονται θεμάτων εξωτερικής πολιτικής κ.α. και όχι για να ψηφίζει με βάση τις προσωπικές του απόψεις για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση!

Τα δε δύο άλλα μέλη της Επιτροπής  που ο νομοθέτης ορίζει να είναι φιλόλογοι (και όχι π.χ. μαθηματικοί) , ομοίως ορίζονται για να εκφράσουν την άποψή τους  επί θεμάτων που άπτονται της επιστημονικής τους ιδιότητας και όχι για να εκφράσουν γενικές πολιτικές απόψεις.

Για να μην παρεξηγηθούμε ρητά δηλώνουμε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν κατοχυρωμένο δικαίωμα να έχουν ως πολίτες όποια γνώμη θέλουν και να την εκφράζουν με όποιο τρόπο θέλουν, όχι όμως κατά την άσκηση της υπηρεσίας και άσκηση υπηρεσίας είναι η συμμετοχή τους σε μια κρατική επιτροπή.

Είναι επομένως στοιχειώδης υποχρέωση της Επιτροπής να δώσει στη δημοσιότητα τα Πρακτικά της για να πληροφορηθεί η κοινωνία της Κεφαλλονιάς τί ακριβώς συνέβη και ποιά απόφαση και με ποιό σκεπτικό ελήφθη.

Και πρέπει επιτέλους η Δημοτική Αρχή να καταλάβει ότι όταν εκκινεί τέτοια σοβαρά θέματα που άπτονται του κύρους και της προσωπικότητας ανθρώπων, θα πρέπει να έχει κάνει πολύ σοβαρή προετοιμασία και διαβούλευση με όλους τους συναρμόδιους πριν ξεκινήσει την όλη διαδικασία, γιατί η προχειρότητα και οι “δουλειές του ποδαριού” έχουν συνήθως αρνητικά αποτελέσματα και δυστυχώς αυτό συνέβη και στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Δυστυχώς η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί δεν συνάδει ούτε με την ιστορία, ούτε με το πνεύμα των μεγάθυμων Κεφαλλήνων.

Κατερίνα Κουταλά
τ. Δήμαρχος Ερίσου
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κεφαλλονιάς

koutala

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer