Λήγει την Δευτέρα 12/5 η προθεσμία για αιτήσεις ένταξης των σεισμοπαθών επιχειρήσεων στο ΕΤΕΑΝ
Μέτρο Επιλέξιμων Επιχειρήσεων Νομού Κεφαλονιάς
Κοινωνία
06/05/2014 | 15:33

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το «Μέτρο Επιλέξιμων Επιχειρήσεων Νομού Κεφαλονιάς» του ΕΤΕΑΝ με αρ. πρόσκλησης: 200618/28.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞΕ46ΨΧΨΖ-Ι6Κ)  που αποσκοπεί στην οικονομική ενίσχυση των  επιχειρήσεων του Νομού λήγει τη Δευτέρα  12 Μαΐου  2014.

Η πρόσκληση μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα www.etean.com.gr  στην ενότητα προκηρύξεις «Μέτρο Επιλέξιμων Επιχειρήσεων Νομού Κεφαλονιάς»

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1)     Βεβαίωση έναρξης εργασιών από τη Δ.Ο.Υ

2)     Βεβαίωση από τη Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας.

3)     Επιχειρηματικό πλάνο πανω στο οποίο θα βασιστεί η συμφωνία χρηματοδότησης (Παράρτημα Ι στην πρόσκληση)

 

Χαρακτηριστικά Μέτρου:

–          Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός δαπανών της κάθε επιλέξιμης επιχείρησης θα πρέπει να κυμαίνεται από 4.511,28€ έως 30.000,00€.

–          Το 30% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού δαπανών της κάθε επιλέξιμης επιχείρησης, θα εισφέρεται προς την επιχείρηση, μέσω επιχορήγησης από Εθνικούς Πόρους.

–          Το 70% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού δαπανών θα χρηματοδοτείται, με αναλογία χρηματοδότησης:

–          95% με τη μορφή άτοκου δανείου

–          5% από την επιλέξιμη επιχείρηση με την μορφή ιδίας συμμετοχής

–          Το επιτόκιο του δανείου θα είναι μηδενικό

–          Το συνολικό ύψος του άτοκου δανείου μπορεί να είναι από 3.000,00 € και έως 19.950,00 € ανά επιχείρηση

–          Η διάρκεια του δανείου θα είναι έως 4 έτη και υπό προϋποθέσεις μπορεί να φτάσει τα 10 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος για τις δύο πρώτες δόσεις κεφαλαίου του δανείου.

–          Ο δανειολήπτης δεν θα επιβαρύνεται με έξοδα διαχείρισης φακέλου ή λοιπά κόστη της τραπεζικής εξυπηρέτησης.

 

–                    Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί από τους σεισμούς σε εξοπλισμό, εμπορεύματα ή απαιτούνται έξοδα μετεγκατάστασης τους.

Για πληροφορίες οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται:

1)     Στην ΕΤΕΑΝ Α.Ε τηλ. 2107450400 καθώς και στην ιστοσελίδα www.etean.com.gr μπορεί να αναζητηθεί η πρόσκληση.

2)     Στη Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας στα τηλ. 2671360546-541

3)     Στα καταστήματα των Συνεργαζομένων Τραπεζών (Εθνική & Πειραιώς)

4)     Στο γραφείο ενημέρωσης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ (τηλ: 8011136300)
 

                                                              Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

                                                                    ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ

eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ