Στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου "Ο Κέφαλος", με τέσσερα θέματα ημερήσιας διάταξης
Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
dhmotiko
Πολιτική
26/06/2014 | 20:00

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε  σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, (28η συνεδρίαση)  του Δημοτικού   Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου « Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου)   στις  27  Ioυνίου 2014  ημέρα Παρασκευή     & ώρα 14:00  με τα παρακάτω θέματα

  1. Διόρθωση της με αριθ. 141/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το θέμα είναι επείγον προκειμένου να λειτουργήσουν οι παραλίες εν όψει τουριστικής περιόδου.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ν. Παπαδάτος

2. Σχετικά με την χωροθέτηση θέσης και καθορισμό ανταλλάγματος για τοποθέτηση καντίνας στη παραλία «Αϊ Χέλης».

Το θέμα  είναι επείγον προκειμένου να λειτουργήσουν οι παραλίες εν όψει τουριστικής περιόδου

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ν. Παπαδάτος

3. Ψήφισμα  για τη νέα μέθοδο  αξιολόγησης του προσωπικού κατά το  Ν4250/14 .

Το θέμα είναι κατεπείγον επειδή τίθεται  αποκλειστική ημερομηνία εφαρμογής.

ΕΙΣ : κ Δήμαρχος

4.  Ορισµός-Εξουσιοδότηση Εκπροσώπου για την Υπογραφή Εγγράφων Μεταβίβασης

Oxηµάτων Renault  Megane.

Το θέμα είναι κατεπείγον επειδή υπάρχει  καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών ΕΙΣ: Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ