Επείγον: Κινδυνεύει άμεσα το σπίτι μας από πλειστηριασμό!
ΙΝΚΑ: και όμως το σπίτι μας κινδυνεύει απο κατάσχεση!
Κοινωνία
12/01/2014 | 23:10

Σχεδόν όλοι οι δανειολήπτες έχουν πειστεί από τα μέσα ενημέρωσης, ότι για το 2014 η πρώτη τους κατοικία δεν κινδυνεύει, χωρίς να γνωρίζουν την δαμόκλειο σπάθη  που κρέμεται πάνω από τα κεφάλια τους σύμφωνα με όσα ψηφίστηκαν πρόσφατα στη Βουλή.

Όσοι  δανειολήπτες ή εγγυητές  έχετε λάβει μέσω δικαστικού επιμελητή καταγγελία της σύμβασης  σας, ή διαταγή πληρωμής από τράπεζα  πρέπει  έως την31.01.2014

1. να υποβάλετε στην τράπεζα υπεύθυνη δήλωση αναφέροντας τα εξής :

Α. το ετήσιο δηλωθέν καθαρό οικογενειακό μου εισόδημα, είναι μικρότερο ή ίσο των τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) ευρώ.

Β.Η αντικειμενική αξία του ακινήτου να μην υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ, ενώ στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) θα πρέπει να έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία.

Γ.  η συνολική αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας μου είναι μικρότερη ή ίση των διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (270.000) ευρώ και εξ αυτής το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως την 20ή Νοεμβρίου 2013, δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. [Δηλαδή οι τυχών καταθέσεις σας συμπεριλαμβάνονται στις 270.000 ευρώ.]

Δ. Λεπτομερής αναγραφή των κινήσεων λογαριασμού που ξεπερνούν το ποσό των 1.000 ευρώ τους τελευταίους 24 μήνες πριν από την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.

Ειδικά για:

οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα παιδιά[ανήλικα], άτομα με αναπηρία 67% και άνω, και όσους βαρύνονται φορολογικά με άτομα με αναπηρία 67% και άνω,  τα παραπάνω όρια  προσαυξάνονται κατά 10%.

Την υπεύθυνη δήλωση πρέπει να την καταθέσει κάθε οφειλέτης η εγγυητής μέχρι τις 31-1-2014 σε κάθε τράπεζα που οφείλει, και αφορά όλα τα είδη δανείων[(στεγαστικά/επισκευαστικά, καταναλωτικά , επιχειρηματικά, πιστωτικές κάρτες κτλ.).

Εάν ο οφειλέτης δεν προσκομίσει τα παραπάνω έγγραφα έως τις 31-1-2014  [με απόδειξη] ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέραμε η  τράπεζα έχει το δικαίωμα να του κατασχέσει την πρώτη κατοικία με τις ευλογίες του νόμου, και τουκράτους..!!!

Τώρα αυτοί που πληρούν τις προϋποθέσεις και υπαχθούν στην συγκεκριμένη ρύθμιση  υποχρεούνται να καταβάλλουν προς τους δανειστές μηνιαίως ποσοστό 10% επί του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός τους, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 15.000 ευρώ.

Εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ξεπερνά τις 15.000 ευρώ, οι οφειλέτες υποχρεούνται να καταβάλουν προς τους δανειστές μηνιαίως ποσοστό 10% στο ποσό μέχρι τις 15.000 ευρώ και ποσοστό 20% στο υπερβάλλον εισόδημα. Ειδικά για τους οφειλέτες με μηδενικό εισόδημα ή εισόδημα που ισούται μέχρι του ποσού του επιδόματος ανεργίας, παρέχεται η δυνατότητα μηδενικών καταβολών.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός δανειστών, η ανωτέρω οριζόμενη μηνιαία καταβολή θα μοιραστεί αναλογικά σε κάθε οφειλή  σύμφωνα με το ανεξόφλητο υπόλοιπο της κάθε οφειλής.

Η τράπεζα μπορεί να ζητήσει -καθ’ όλη τη διάρκεια του 2014- από τον δανειολήπτη μία σειρά από στοιχεία που να αποδεικνύουν τα όσα δήλωσε στην υπεύθυνη δήλωση. Εάν δεν τα προσκομίσει μέσα σε έναν μήνα από την κοινοποίηση του αιτήματος με απόδειξη, ή ο δανειολήπτης δεν καταβάλει μία μηνιαία δόση,  τότε χάνει την προστασία της ρύθμισης.
Σκέψεις και συμπεράσματα:

Ότι προστασία αναφέρεται έως εδώ, αφορά το διάστημα από 1/1/2014-31/12/2014.

Από τις κατασχέσεις πρώτης κατοικίας προστατεύονται όσοι μπορούν να ενταχθούν στον νόμο Κατσέλη, γι αυτό προστρέξτε άμεσα σε δικηγόρο ή Ενώσεις καταναλωτών.

Οι έμποροι οι οποίοι δεν μπορούν να ενταχθούν στον νόμο Κατσέλη, μπορούν να υπαχθούν στην συγκεκριμένη ρύθμιση  εάν φυσικά  πληρούν τις προϋποθέσεις .

Η προϋπόθεση  της μηνιαίας καταβολής του 10% ή του 20% επί του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός ,ισχύει έως τις 31/12/2014.Δεν ξέρουμε τι θα ισχύσει μετά.

Δυστυχώς από 1/1/2014 όσοι δανειολήπτες δεν μπορούν να ενταχθούν στον νόμο Κατσέλη  ή στην ανωτέρω  ρύθμιση ,το σπίτι τους είναι στο έλεος των τραπεζών. Ηρθε η ώρα ο καθένας μας να αναλάβει τις ευθύνες του. Ο θεός μαζί μας.

Πέρσα Μαρκαντωνάτου.τηλ.2671081602

Πρόεδρος  του Δ.Σ

inka

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer