Η πρόταση αυτή έχει 7 σημεία σχετικά με την αποπληρωμή των δεδουλευμένων, τις αποζημιώσεις και άλλες επισημάνσεις που αφορούν τους εργαζόμενους
Η πρόταση Κουρή για την επαναλειτουργία του ALTER
Κοινωνία
18/07/2013 | 14:18

Αυτό είναι το έγγραφο της υπογεγραμμένης πρότασης του Γ.Κουρή (ύστερα από την απαίτηση των εργαζομένων), όπως αυτή παρουσιάστηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του κ. Μιχάλη Δημητρακόπουλου στα μέλη του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ….

Η πρόταση αυτή έχει 7 σημεία σχετικά με την αποπληρωμή των δεδουλευμένων, τις αποζημιώσεις και κάποιες άλλες επισημάνσεις που αφορούν τους εργαζόμενους που θα παραμείνουν, αλλά και αυτούς που θα αποχωρήσουν από τον Σταθμό.
Οι εργαζόμενοι θα κληθούν να απαντήσουν τις προσεχείς ημέρες στην πρόταση Κουρή. Αναλυτικά:

Πρόταση Γεωργίου Κουρή προς Εργαζόμενους ALTER

1) Εργαζόμενοι που θα μείνουν θα πάρουν 20.000 ευρώ έκαστος για δεδουλευμένα και όσοι αποχωρήσουν 25.000 ευρώ δεδουλευμένα και αποζημίωση, τα οποία θα καταβληθούν ως εξής: 2.000.000 ευρώ προκαταβολικά και τα υπόλοιπα θα καλυφθούν από τα διαφημιστικά έσοδα του σταθμού, τα οποία θα απομείνουν μετά την αφαίρεση των λειτουργικών εξόδων (μισθοδοσίες, φόροι πάσης φύσεως, ασφαλιστικές εισφορές και τρέχουσες τραπεζικές υποχρεώσεις). Όταν ολοκληρωθεί η καταβολή των άνω ποσών, ουδεμία πλέον αξίωση δεν θα έχουν για δεδουλευμένα και αποζημιώσεις οι εργαζόμενοι. Ένα ποσοστό 45% από τα ακαθάριστα διαφημιστικά έσοδα του σταθμού ετησίως θα καταβάλλεται για την αποπληρωμή αποζημιώσεων και δεδουλευμένων των εργαζομένων. Από το ανωτέρω ποσοστό του 4% των ακαθαρίστων εσόδων του σταθμού 70% θα λαμβάνουν όσοι έχουν αποχωρήσει ή απολυθεί από το σταθμό και το 30% οι εργαζόμενοι.

2) Μισθοί 800 ευρώ μικτά έως ότου ορθοποδήσει ο σταθμός, για 300 άτομα κατά ανώτατο όριο.

3) Επίδομα επίσχεσης ΟΑΕΔ -ΕΤΑΠ- ΜΜΕ θα καταβληθεί προσπάθεια να αντιμετωπιστεί από τα διαφημιστικά έσοδα του Σταθμού.

4) Σε επιπλέον προσλήψεις προσωπικού προτεραιότητα έχουν οι παλιοί εργαζόμενοι του ALTER

5) Η προκαταβολή των 2.000.000 θα κατανεμηθεί κατά τον τρόπο που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των εργαζομένων.

6) Το ποσό των 2.000.000 ευρώ θα καταβληθεί με τραπεζικές επιταγές όχι προσωπικές κατ’ απαίτηση των εργαζομένων.

7) Η εισαγωγή στο άρθρο 99, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιδίωξη του σταθμού και την υλοποίηση της παραπάνω συμφωνίας, εξυπακούεται ότι δεν επηρεάζει τους ανωτέρω όρους που έχουν συμφωνηθεί για διασφάλιση εργασιακής ειρήνης και επαναλειτουργίας του Σταθμού. Το νομικά μέρος της άνω κατοχύρωσης θα συνομολογηθεί με τους νομικούς εκπροσώπους των εργαζομένων.

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer