Συμμετείχε η Αντιπεριφερειάρχης Τζόγια Γρουζή
Η ΠΙΝ συμμετέχει στην διαμόρφωση της Μακροπεριφερειακής στρατηγικής Αδριατικής – Ιονίου
Πολιτική
15/11/2013 | 15:23

Η Αντιπεριφερειάρχης Ιονίων Νήσων κυρία Τζόγια Γρουζή συμμετείχε στις 5 Νοεμβρίου 2013, στην Αθήνα σε σύσκεψη εργασίας με θέμα: Σύσκεψη Σημείων Επαφής για τη Στρατηγική ΕΕ για την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής Θάλασσας και Ιονίου Πελάγους που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Συμμετείχαν η Περιφέρεια Πελοποννήσου, εκπρόσωποι των Υπουργείων Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ναυτιλίας & Αιγαίου.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων παρακολουθεί και συμμετέχει  στις συζητήσεις που διεξάγονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την διαμόρφωση της  Μακροπεριφερειακής στρατηγικής Αδριατικής-Ιονίου , που θα επιτρέψει την πλαισίωση και συγκέντρωση της ευρωπαϊκής, εθνικής, περιφερειακής και τοπικής, δημόσιας δράσης, γύρω από κοινές διακυβεύσεις, στην  λεκάνη Αδριατικής-Ιονίου.

Στόχοι της στρατηγικής αυτής είναι η προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας, η οικονομική ανάπτυξη και η απασχόληση, ιδιαίτερα μέσω της βελτίωσης της ελκυστικότητας της «Μακροπεριφέρειας», της ανταγωνιστικότητας και της συνδεσιμότητας της.

Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής  Ένωσης για την «Μακροπεριφέρεια Αδριατικής- Ιονίου έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση η οποία  θα είναι ανοικτή έως της 13 Δεκεμβρίου και τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν σε ειδική εκδήλωση της Ελληνικής Προεδρίας στις 6–7 Φεβρουαρίου 2014.

Οι τομείς / πυλώνες της στρατηγικής για την «Μακροπεριφέρεια» είναι οι εξής:

1. Καινοτόμος θαλάσσια και παράκτια ανάπτυξη: αλιεία, ιχθυοκαλλιέργεια, «γαλάζια ενέργεια», ορυκτοί πόροι κλπ.

2. Συνδεσιμότητα: μεταφορές, διευκόλυνση εμπορίου, διασύνδεση με διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, συνδυασμένες μεταφορές κλπ.

3. Διατήρηση, προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος: προστασία βιοποικιλότητας, καλύτερη διαχείριση αποβλήτων για παράκτιες περιφέρειες κλπ.

4. Αύξηση της ελκυστικότητας της περιφέρειας: τουρισμός, παράκτιος και εσωτερικός τουρισμός καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, τουρισμός κρουαζιέρας, πολιτιστικής κληρονομιάς, τουρισμός υγείας κλπ.

Ως οριζόντια ζητήματα εξετάζονται α) η έρευνα και η καινοτομία και β) η δημιουργία και ανάπτυξη διαχειριστικών/ διοικητικών ικανοτήτων.

Με σκοπό τη συγκέντρωση ιδεών και τη διασφάλιση ότι η στρατηγική της ΕΕ θα είναι ρεαλιστική καλούνται οι πολίτες και όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς στα Ιόνια,  όπως δημόσιοι οργανισμοί, επιχειρήσεις κλπ να συμμετάσχουν στην διαβούλευση η οποία θα επιτρέψει το καθορισμό συγκεκριμένων εφαρμόσιμων δράσεων με προστιθεμένη στρατηγική αξία.

Ο ιστότοπος στον οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι:
http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/pbl_cons_eusair

Η αντιπεριφερειάρχης κα Τζόγια Γρουζή

Η αντιπεριφερειάρχης κα Τζόγια Γρουζή

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer