Πιλοτική εφαρμογή από το Μάρτιο έως τη λήξη των μαθημάτων
Η μελέτη στο πρωινό πρόγραμμα των δημοτικών
19/01/2015 | 20:43

O Yπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ανδρέας Λοβέρδος υπέγραψε απόφαση για την πιλοτική εφαρμογή, από τον Μάρτιο του 2015 και έως τη λήξη των μαθημάτων, μελέτης /εμπέδωσης στο ωρολόγιο πρόγραμμα της υποχρεωτικής ζώνης των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων που εφαρμόζουν το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ).

Για τη μελέτη/εμπέδωση θα διατεθεί είτε μέρος της διδακτικής ώρας, είτε μία διδακτική ώρα καθημερινά, στα μαθήματα Γλώσσας, και Μαθηματικών από την Α ́ έως τη Στ ́ τάξη και στο μάθημα Φυσικής στην Ε ́ και Στ ́ τάξη και θα πραγματοποιείται από τον δάσκαλο της τάξης ή από άλλον εκπαιδευτικό ΠΕ 70. Στόχος της ρύθμισης είναι η ολοκλήρωση στο σχολείο των εργασιών ώστε να απαλλάσσονται οι μαθητές από την «κατ ́οίκον» εργασία και η αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και διαρροής. Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής θα ακολουθήσει σχετική αξιολόγηση.

Ο Υπουργός υπέγραψε επίσης απόφαση σύμφωνα με την οποία διατίθεται μία διδακτική ώρα της Φυσικής Αγωγής για δράσεις του προγράμματος «Κοινωνικό Σχολείο», από την Α ́ έως την Στ ́ τάξη. Επίσης για τις τάξεις Α ́ έως Δ ́ διατίθεται, για τις ίδιες δράσεις η μία διδακτική ώρα της Μελέτης Περιβάλλοντος.

Οι παραπάνω αποφάσεις έρχονται ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Α. Λοβέρδου και συζήτηση στην ολομέλεια του ΣΠΔΕ του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας.