Από το γραφείο τύπου την Νομαρχιακής επιτροπής Κεφαλονιάς του Συνασπισμού .
Η κατεδάφιση των εργασιακών δικαιωμάτων συνεχίζεται
30/03/2011 | 23:33