Στο Ληξούρι και σε διαδικτυακή σύνδεση με τα κεντρικά γραφεία του ΤΕΕ στην Αθήνα
Ημερίδα με θέμα “Ο σεισμός της Κεφαλονιάς”
Κοινωνία
08/04/2014 | 19:07

ΗΜΕΡΙ∆Α «Ο Σεισμός της Κεφαλονιάς – Πρώτη Ανάγνωση»

Πέμπτη 10 Απριλίου 2014

Αθήνα (Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ, Νίκης 4)

Ληξούρι (Αίθουσα Γ2, κτήριο πρώην ΒΕΣ, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων)

με την Τεχνική Υποστήριξη του Ι.Ε.Κ.Ε.Μ.-Τ.Ε.Ε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ

09:00-09:30 Προσέλευση. Εγγραφή.

09:30-09:50 Χαιρετισμός συνδιοργανωτών:

Αθήνα Γ. Στασινός, πρόεδρος ∆.Σ. Σ.Π.Μ.Ε.

Κ. Πιτιλάκης, πρόεδρος ∆.Σ. Ε.Τ.Α.Μ.

Ι. Σιγάλας, πρόεδρος ∆.Σ. ελληνικού τμήματος I.A.B.S.E.

Κ. Στυλιανίδης, πρόεδρος ∆.Σ. Ο.Α.Σ.Π.

Ι. Αλαβάνος, πρόεδρος ∆.Σ. Ι.Ε.Κ.Ε.Μ.-Τ.Ε.Ε.

09:50-10:00 Χαιρετισμοί φορέων

Ενότητα 1: Σεισμική ακολουθία και μετασεισμική διαχείριση

10:00-10:20 Σεισμική Ακολουθία – Παρακολούθηση και Καταγραφές Επιταχύνσεων

Αθήνα Ομιλητής: Χ. Παπαϊωάννου, ∆ιευθυντής Ερευνών Ο.Α.Σ.Π.- Ι.Τ.Σ.Α.Κ.

10:20-10:40 Η απόκριση των μηχανικών της Κεφαλονιάς

Ληξούρι Ομιλητής: Στ. Τραυλός, πρόεδρος Ν.Ε. Τ.Ε.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης

10:40-11:00 ∆ράσεις διαχείρισης κατά τη μετασεισμική περίοδο – στοιχεία και σχόλια Ο.Α.Σ.Π.

Αθήνα Ομιλητής: Ν. Παπαδόπουλος, Γεν. ∆ιευθυντής Ο.Α.Σ.Π.

11:00-11:20 Μετασεισμικός έλεγχος κτηρίων – στοιχεία και σχόλια Υ.Α.Σ.

Ληξούρι Ομιλητής: Μ. Kλεάνθη, Πρ/νη Υ.Α.Σ

11:20-11:40 Μετασεισμικός έλεγχος ασφάλειας κτηρίων υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης

Αθήνα Ομιλητής: Στ. Αναγνωστόπουλος, Καθηγητής Παν. Πατρών

11:40-12:00 Αποκατάσταση σεισμοπλήκτων

Ληξούρι Ομιλητής: Ι. Σωτηρόπουλος, Πρ/νος Τ.Α.Σ.

12:00-12:20 Διάλειμμα Ενότητα 2: Σεισμική συμπεριφορά κατασκευών

12:20-12:40 ∆ομικές βλάβες

Αθήνα Ομιλητής: Ι. Ψυχάρης, Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

12:40-13:00 Συσχέτιση προσεισμικού και μετασεισμικού ελέγχου δημοσίων κτηρίων Ληξουρίου

Αθήνα Ομιλητές: Α. Σέξτος, Επ. Καθηγητής Α.Π.Θ. – Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

13:00-13:20 Η απόκριση του Μαντζαβινάτειου (Νοσοκομείου Ληξουρίου)

Ληξούρι Ομιλητής: Β. Μπαρδάκης, ∆ρ Πολιτικός Μηχανικός

13:20-13:40 Βλάβες σε ιστορικές κατασκευές και εκκλησίες

Αθήνα Ομιλητές: Ε. Βιντζηλαίου, Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.- Χ. Μουζάκης, Επ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

13:40-14:00 Ιστορική γέφυρα De Bosset Αργοστολίου

Αθήνα Ομιλητής: Κ. Πιτιλάκης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

14:00-14:40 ∆ιάλειμμα

Ενότητα 3: Επισκευές και αποκατάσταση κατασκευών

14:40-15:20 Υπολογισμός σεισμικής απόκρισης και αποτίμηση συμπεριφοράς κτηρίων ΟΣ –

Επιρροή ενίσχυσης

Αθήνα Ομιλητής: M. Φαρδής, Καθηγητής Παν. Πατρών

15:20-15:40 Εφαρμογή του ΦΕΚ 455 / Β / 25-2-2014

Αθήνα Ομιλητές: Γ. Βαδαλούκας, Πολ. Μηχανικός- Α. Παπαχρηστίδης, ∆ρ Πολ. Μηχανικός

15:40-16:00 Επισκευές και σχεδιασμός επεμβάσεων σύμφωνα με τον ΚΑΝΕΠΕ

Αθήνα Ομιλητής: Στ. ∆ρίτσος, Καθηγητής Παν. Πατρών

Ενότητα 4: Σεισμική συμπεριφορά γεωτεχνικών έργων και σχετικά φαινόμενα

16:00-16:20 Το “στίγμα” των δύο σεισμών : ανατροπές, ολισθήσεις, περιστροφές

Αθήνα Ομιλητής: Γ. Γκαζέτας, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

16:20-16:40 Ρευστοποίηση και αστοχίες στο λιμάνι του Ληξουρίου

Αθήνα Ομιλητής: Γ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

16:40-17:00 Κατολισθητικά Φαινόμενα, Βραχοπτώσεις

Αθήνα Ομιλητής: Γ. Μυλωνάκης, Καθηγητής Παν. Πατρών

Ενότητα 5: Συμπεράσματα

17:00-17:30 Συμπεράσματα

Αθήνα Ομιλητής: Θ. Τάσιος, Ομ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

17:30-18:00 Ανοιχτό Βήμα και συζήτηση στρογγυλής τραπέζης.

Ληξούρι – Αθήνα

 

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia