Τα τουριστικά καταλύματα περιλαμβάνουν ξενοδοχεία, camping, ξενώνες φιλοξενίας νέων, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα, τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις και τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.
Ηλεκτρονικά ή και μέσω ΚΕΠ η υποβολή δικαιολογητικών για Ειδικό Σήμα Λειτουργίας!
24/01/2015 | 07:45

Αξιοσημείωτο: Μέχρι και την τελευταία στιγμή, υπογράφονται Υπουργικές Αποφάσεις που ολοκληρώνουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις ή καλύπτουν κενά στο θεσμικό πλαίσιο του τουρισμού, βάσει του αρχικού προγραμματισμού του Υπουργείου Τουρισμού. Πλέον πρόσφατη αυτών, ΚΥΑ με την οποία επιτρέπει να γίνεται πλέον ηλεκτρονικά η διαδικασία….κατάθεσης δικαιολογητικών για χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) σε τουριστικά καταλύματα!
Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου EU-GO και της εθνικής πύλης δημόσιας διοίκησης ΕΡΜΗΣ (μέσω της διεύθυνσης http://www.ermis.gov.gr) αλλά και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.).
Τα τουριστικά καταλύματα περιλαμβάνουν ξενοδοχεία, camping, ξενώνες φιλοξενίας νέων, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα, τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις και τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.
Κατά την άποψή μας μπορεί να είναι και μία από τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις στο θέμα της γραφειοκρατίας, στον τομέα του τουρισμού, που έχουν γίνει τις τελευταίες δεκαετίες και σίγουρα αποτελεί ένα ακόμα μεγάλο βήμα προς την απλούστευση των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθήσουν οι τουριστικές επιχειρήσεις προκειμένου να τους χορηγηθεί το ΕΣΛ.