Ο Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας και Ιθάκης ενημερώνει τους ντόπιους παραγωγούς
Ε.Α.Σ.: Οικονομικές ενισχύσεις για βιολογικές καλλιέργειες
27/01/2017 | 16:47

Ο Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης ενημερώνει τους ντόπιους Παραγωγούς ότι βρίσκεται σε εφαρμογή το Μέτρο 11 «Βιολογικές  Καλλιέργειες» έτους 2017.  Το Μέτρο αφορά τον τομέα γεωργίας και κτηνοτροφίας, και περιλαμβάνει οικονομικές ενισχύσεις για τις ακόλουθες δράσεις :

1) Μετατροπή συμβατικών καλλιεργειών σε βιολογικές

2) Διατήρηση βιολογικών καλλιεργειών ήδη ενταγμένων στα πλαίσια της δράσης  1.1 «Βιολογική Γεωργία» και βοσκότοποι ενταγμένοι στα πλαίσια της δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» του Μέτρου 214, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Για περισσότερες διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι Θιακο Κεφαλλονίτες Παραγωγοί μπορούν να προσέρχονται όχι αργότερα από τις 22 Φεβρουαρίου 2017, στο πιστοποιημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών  (Κ.Ε.Α.) που λειτουργεί καθημερινά (8:00 – 16:00) στο ιδιόκτητο κτιριακό συγκρότημα του Ε.Α.Σ. στο Αργοστόλι.

Από τον  Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης