Ο Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης ενημερώνει για τις αλλαγές στα βοσκοτόπια μετά από την πρόσφατη Aπόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υ.Α.Α.Τ.)
Ε.Α.Σ.: Αλλαγές στα Βοσκοτόπια για ντόπιους Παραγωγούς
Κοινωνία
18/08/2016 | 11:49

Ο Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης ενημερώνει για τις αλλαγές στα βοσκοτόπια μετά από την πρόσφατη Aπόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υ.Α.Α.Τ.)

Σύμφωνα με το Υ.Α.Α.Τ., οι αλλαγές στους όρους, τις προϋποθέσεις κατοχής (ή ενοικίασης) αλλά και της επιλεξιμότητας των βοσκότοπων των δικαιούχων γεωργοπεριβαλλοντικών προγραμμάτων κρίνονται αναγκαίες για να «ξεμπλοκάρουν» οι πληρωμές που αφορούν δικαιούχους του προηγούμενου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007-2013 και συγκεκριμένα για τις δράσεις 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία», 1.3 «Εκτατικοποίηση Κτηνοτροφίας», 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων με εγκατάλειψη φυλών Αγροτικών Ζώων».

Επιπλέον για κοινόχρηστες Δημοτικές εκτάσεις, με την απόφαση σταθερής πενταετούς παραχώρησης, πρέπει να καθορίζεται μεταξύ των άλλων, η συνολική επιφάνεια της Δημοτικής έκτασης, η Δημοτική έκταση που παραχωρείται σε κάθε παραγωγό χωριστά και το χαρτογραφικό υπόβαθρο των Δημοτικών εκτάσεων αυτών.
Όταν η παραχώρηση δεν καλύπτει την περίοδο δέσμευσης του δικαιούχου, πρέπει τα παραχωρητήρια να ανανεώνονται κάθε έτος με ευθύνη του δικαιούχου, ώστε να καλύπτεται το χρονικό διάστημα της σύμβασης και να μην υπόκειται σε ποινές. Ειδικά για τους Κοινοτικούς και τους Ιδιωτικούς βοσκοτόπους, η καταγραφή των οποίων έγινε στο Ο.Σ.Δ.Ε. και στο Σ.Γ.Π., επιτρέπεται η αντικατάσταση ως προς τη θέση, αλλά η συνολική έκταση πρέπει να παραμένει σταθερή, με τις ισχύουσες εξαιρέσεις.
Για μειώσεις ή αποκλεισμούς, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ της ενταχθείσας – δηλωθείσας έκτασης και της προσδιορισθείσας, εκ προθέσεως, δεν χορηγείται η επιδότηση την οποία δικαιούται ο κάτοχος της εκμετάλλευσης το συγκεκριμένο έτος και επιπλέον το εν λόγω ποσό επιδότησης συμψηφίζεται με την επιδότηση που δικαιούται ο δικαιούχος βάσει των Αιτήσεων των τριών ετών που έπονται του έτους της διαπίστωσης της παράβασης. Για διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι Θιακο-Κεφαλλονίτες Παραγωγοί μπορούν να προσέρχονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών (Κ.Ε.Α.) που λειτουργεί καθημερινά στο ιδιόκτητο κτιριακό συγκρότημα του Ε.Α.Σ. στο Αργοστόλι.

Από τον Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer