Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τα «Προβλήματα στις οικιστικές περιοχές του Ελαιώνα»
Ερώτηση Θεοπεφτάτου στη Βουλή
Πολιτική
20/07/2013 | 10:55

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

Θέμα : «Προβλήματα στις οικιστικές περιοχές του Ελαιώνα»

Η περιοχή του Ελαιώνα, στο κέντρο του Λεκανοπεδίου Αθηνών, εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης με διάφορα προεδρικά διατάγματα από το 1985 έως και το 1989 για τις οικιστικές περιοχές του. Η περιοχή με βιομηχανικό – επαγγελματικό χαρακτήρα εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης αρχικά με το από 11.2.1991 ΠΔ (ΦΕΚ 74 Δ’), το οποίο αναθεωρήθηκε με το από 20.9.1995 ΠΔ (ΦΕΚ 1049Δ’/30.11.95).

Με το από 18.12.1990 ΠΔ (ΦΕΚ 709 Δ’/20.12.90) η περιοχή χαρακτηρίστηκε Ζώνη Ελεγχόμενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ) υπό την εποπτεία και αρμοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

Παρά το γεγονός ότι από το ΠΔ του 1995 έως σήμερα έχουν γίνει αρκετές Μεμονωμένες Πράξεις Εφαρμογής (ΜΠΕ), η εφαρμογή του σχεδίου είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Και αυτό γιατί η εισφορά των ιδιοκτητών σε  γη είναι κατά πολύ μικρότερη των προβλεπόμενων κοινόχρηστων χώρων και απαιτούνται  απαλλοτριώσεις από τους Δήμους. Από τη πλευρά τους οι Δήμοι αδυνατούν λόγω έλλειψης πόρων να προβούν στην απαλλοτρίωση των σημαντικών εκτάσεων που προβλέπονται στο σχέδιο ως εκτεταμένοι χώροι κοινόχρηστου πράσινου.

Σήμερα, υπάρχουν περίπου 22 ακυρωτικές αποφάσεις των Διοικητικών Πρωτοδικείων για το Ρυμοτομικό Σχέδιο και εκκρεμούν περίπου άλλες 10 προσφυγές.

Οι φορείς διαχείρισης και εφαρμογής που συστάθηκαν για το σκοπό αυτό («Ανάπλαση και διαχείριση περιοχής Ελαιώνα Αττικής» (ΑΝΕΛ) και «Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελαιώνα Αττικής») δεν έχουν λειτουργήσει με αποτέλεσμα την ελάχιστη εφαρμογή του σχεδίου, τη μη πρόληψη νέων προβλημάτων και τάσεων και τη μη δημιουργία βασικών έργων υποδομής.

Ακόμα,  η εισφορά σε χρήμα των ιδιοκτητών που εισπράττεται από τους ΟΤΑ πρέπει να  «διατίθεται αποκλειστικά για την εκτέλεση των βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων». Κάθε διάθεση της εισφοράς αυτής για άλλο σκοπό είναι άκυρη.

Επίσης είναι πλέον αναχρονιστικά τα ποσά των δόσεων (α.) Έως 100.000 δρχ. με ελάχιστο όριο 5.000 δρχ.,  β) Έως  300.000 δρχ.  ελάχιστο όριο 10.000 δρχ.,      γ) Από ποσό 300.001 δρχ. (και πάνω) ελάχιστο όριο 25.000 δρχ. Πάνω από      500.000 δρχ. όχι όμως πάνω από 1.000.000 δρχ. απαιτείται προσωπική εγγύηση, και αν υπερβαίνει το ποσό του    1.000.000 δρχ. απαιτείται εμπράγματη ασφάλεια ή εγγυητική επιστολή    Τράπεζας) που προβλέπονται στο ΠΔ 5/95.

Επειδή, αυτού του είδους οι εγγυήσεις και προσημειώσεις δεν προβλέπονται για καμιά άλλη αντίστοιχη οφειλή στους ΟΤΑ ή το Δημόσιο, γεγονός που συνιστά άδικη μεταχείριση των συγκεκριμένων οφειλετών.

Επειδή, οι Δήμοι αδυνατούν να αντιμετωπίσουν το κόστος των απαλλοτριώσεων για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων,

Επειδή,  η οικονομική δυσχέρεια στην οποία έχουν περιέλθει οι ιδιοκτήτες τόσο από την οικονομική κρίση, όσο και από τη μη εφαρμογή του σχεδίου καθιστά ανέφικτη την εισφορά σε χρήμα, ειδικότερα όταν οι δήμοι δεν έχουν προβεί στις απαραίτητες απαλλοτριώσεις,

Ερωτάται ο κος Υπουργός,

  1. 1.      Προβλέπεται η αναθεώρηση των ορίων των χρηματικών ποσών, του αριθμού των δόσεων, των παρεχόμενων εκπτώσεων, των απαιτήσεων εγγυήσεων τρίτων και η πιθανή κατάργηση της υπό προϋποθέσεις προσημείωσης των ακινήτων που αναφέρονται στο άρθρο 4 του Π.Δ. 5/86;
  2. 2.      Πρόκειται να προβείτε στην αναθεώρηση του Εγκεκριμένου Σχεδίου του Ελαιώνα και στην βέλτιστη εφαρμογή του;

Η ερωτώσα Βουλευτής 

Αφροδίτη Θεοπεφτάτου

 

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer