Εφικτός ή ανέφικτος στόχος σε περιόδους οικονομικής κρίσης;
Επιστημονική Ημερίδα για τη μετάβαση από τις σπουδές στην απασχόληση
Κοινωνία
31/10/2014 | 14:43

Την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014 και ώρα έναρξης στις 17:30 θα πραγματοποιηθεί, στο Αμφιθέατρο της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών στη Ζάκυνθο, Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Αξιοποίηση Ανθρώπινων Πόρων: Η μετάβαση από τις σπουδές στην απασχόληση. Εφικτός ή ανέφικτος στόχος σε περιόδους οικονομικής κρίσης;»

Η Ημερίδα διοργανώνεται από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, τη Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) και τη Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) του Τεχνολογικού Ιδρύματος.

Κύριος ομιλητής θα είναι ο Αντιπρόεδρος Α’ της Δ.Ε. του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Καθηγητής Σωτήριος Σούλης, ενώ θα ακολουθήσει στρογγυλό τραπέζι με τη συμμετοχή του Επίκουρου Καθηγητή Καλημέρη Αναστάσιου, του Καθηγητή Εφαρμογών Μαρτίνη Αριστοτέλη, του Καθηγητή Μιαούλη Γεώργιου, του Καθηγητή Εφαρμογών Καρρή Γεωργίου, της Επίκουρης Καθηγήτριας Καμπάση Αικατερίνης, του Καθηγητή Εφαρμογών Ποϊραζίδη Κωνσταντίνου και του Καθηγητή Κουλουγλιώτη Διονύσιου. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Αντιπρόεδρος Β’ της Δ.Ε. του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Καθηγητής Ιωάννης Δραγώνας.

Τα συμπεράσματα και την λήξη των εργασιών της ημερίδας θα πραγματοποιήσει ο Αντιπρόεδρος Α’ της Δ.Ε. του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Καθηγητής Σωτήριος Σούλης.

Το θέμα της Ημερίδας αφορά το κρίσιμο ζήτημα της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, με δεδομένη τη ραγδαία αλλαγή του κοινωνικού και οικονομικού πλαισίου αναφοράς, ειδικά κατά τα χρόνια της κρίσης.

Στην Ελλάδα οι κοινωνικό-πολιτισμικές συνθήκες τα τελευταία 30 χρόνια έχουν μεταβληθεί ριζικά. Το κοινωνικό-πολιτισμικό μοντέλο στο οποίο κινούνται σήμερα οι νέοι, χαρακτηρίζεται από: α) υπερκατανάλωση μη αναγκαίων αγαθών και υπηρεσιών, β) υπέρμετρο ατομισμό, γ) απόρριψη της τεχνολογικής, τεχνικής και κυρίως χειρωνακτικής εργασίας, δ) αποδοχή της μισθωτής εργασίας μόνο στο Δημόσιο ή τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα.

Σήμερα η αγορά εργασίας οφείλει να ισορροπήσει σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπ’ όψη αφενός, την κοινωνικό-πολιτισμική συμπεριφορά των νέων, τις εξελίξεις στην τεχνολογία, και τα όρια του ανταγωνισμού σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία και  αφετέρου, τις δυνατότητες του συστήματος εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης. Το σύστημα εκπαίδευσης οφείλει πρώτον να προσφέρει σύγχρονη γνώση με αξιόπιστα επιστημονικά εχέγγυα, δεύτερον να δημιουργεί εκείνες τις ικανότητες και δεξιότητες στους πτυχιούχους που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, τρίτον να ενισχύει το συνολικό παραγωγικό κεφάλαιο και τέλος να ενδυναμώνει και να εμψυχώνει τους νέους, προκειμένου να προσφέρουν στην ανάπτυξη της εθνικής, περιφερειακής και τοπικής οικονομίας.

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, σε συνεργασία με τη Δ.Α.ΣΤΑ. και τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, έχει ακριβώς ως στόχο να προετοιμάσει τους φοιτητές για την ομαλή είσοδό τους στην αγορά εργασίας και να ενημερώσει τον επιχειρηματικό κόσμο για τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιήσει το μελλοντικό αυτό εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, με τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες αυτές, επιδιώκει να επιτύχει και να συμβάλλει στην πραγματική ανάπτυξη και τη μεταστροφή της κοινωνικό-πολιτισμικής πραγματικότητας της χώρας.

Ο Αντιπρόεδρος Α’ του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Καθηγητής Σωτήριος Σούλης

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer