Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, 100 ώρες θεωρητικής κατάρτισης, πρακτική άσκηση 300 ωρών και συνολικές αποδοχές για τις 400 αυτές ώρες 1.600 ευρώ
Επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους
23/10/2014 | 14:16

Ο Εμπορικός  Σύλλογος  Αργοστολίου η  ΚΡΑΝΗ, επειδή μένει μόνο μία εβδομάδα για την κατάθεση των αιτήσεων,  ενημερώνει και συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά, για το πρόγραμμα  «Κατάρτιση ανέργων ηλικίας  29 έως 64 ετών, σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση», που θα πραγματοποιηθούν στο Αργοστόλι.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει,  100 ώρες θεωρητικής κατάρτισης, πρακτική άσκηση 300 ωρών και συνολικές αποδοχές για τις 400 αυτές ώρες 1.600 €.

Επίσης, υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής, πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων, και εγγυημένη απασχόληση τουλάχιστον για το 25% των εκπαιδευθέντων, για δύο μήνες με ελάχιστες αποδοχές 25 ημερομίσθια το μήνα.

Το πρόγραμμα αφορά το σύνολο των επαγγελμάτων της οικοδομής, στην πληροφορική και στην ανακύκλωση.

Λήξη υποβολής αιτήσεων στις 31 Οκτωβρίου, ( το αργότερο έως 29/10 στην Κεφαλονιά)!

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στον

Κο Κωνσταντίνο Πρέντζα, Βανδώρου 8 Αργοστόλι και στα τηλέφωνα  26710.27758, 6978.554144

Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος.

Για τον εμπορικό Σύλλογο Αργοστολίου ΚΡΑΝΗ

Ο Πρόεδρος                                                                                                           Η Γραμματέας

Σταύρος Σπαθής                                                                                                   Μαρία Σκλαβουνάκη

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «Η ΚΡΑΝΗ»

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε άνεργους, ηλικίας 29 έως 64 ετών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει :

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 100 ωρών
 • Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 300 ωρών

Σύνολο 400 ωρών κατάρτισης που αντιστοιχεί σε 1600,00 ευρώ.

 • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής
 • Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.
 • Εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το (25%) των εκπαιδευθέντων για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) συνεχών μηνών, με ελάχιστες αποδοχές είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια ανά μήνα.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων έχουν άνεργοι που έχουν γεννηθεί από 1/1/1950 έως 31/12/1985 οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 1. Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (&Δημοτικού αν έχουν αποφοιτήσει πριν το 1980), κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου, απόφοιτοι Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. ,ΙΕΚ , απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 2. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Τα κριτήρια μοριοδότησης για τις ομάδες ωφελουμένων όλων των κλάδων είναι κοινά και είναι τα ακόλουθα

 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
 2. Ηλικία υποψηφίου.
 3. Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή/και συζύγου (Διαχ/κο έτος 2013, οικ/κο έτος 2014)
 4. Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στα αντικείμενα του Κλάδου (1,2,3) που επιλέγει.

Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε αιτούντα είναι τα 120 μόρια

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

 • Δελτίο Ταυτότητας
 • Κάρτα ανεργίας σε ισχύ
 • Εκκαθαριστικό οικονομικού έτους 2014
 • Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ ή Απολυτήριο Δημοτικού/Γυμνασίου/Λυκείου
 • Βεβαίωση προϋπηρεσίας που να αναφέρεται χρονικό διάστημα απασχόλησης και θέση εργασίας
 • Βεβαίωση από ΙΚΑ (Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης)
 • Αντίγραφο Εθνικής – Τραπεζικού λογαριασμού IBAN (πρώτος δικαιούχος)

Συγκέντρωση αιτήσεων και δικαιολογητικών έως και 29/10 (ημερομηνία λήξης υποβολής στο σύστημα 31/10) στο γραφείο του Κου Kώστα Πρέντζα (Β. Βανδώρου 8 – Τηλ. Επικοινωνίας 26710 27758 / 6978554144)