Του Δήμου Κεφαλλονιάς και Δήμου Ιθάκης, έτους 2013
Επανέλεγχος Προνοιακών επιδομάτων
Κοινωνία
06/11/2013 | 09:26

Το Αυτοτελές τμήμα Πρόνοιας του Δήμου Κεφαλλονιάς ώς επίσημος φορέας παροχής των επιδομάτων Πρόνοιας στον Δήμο Κεφαλλονιάς και στον υποστηριζόμενο διοικητικά Δήμο Ιθάκης θα προχωρήσει σε επανέλεγχο των δικαιολογητικών και ταυτοποίηση όλων των επιδοματούχων του για το έτος 2013.
Παρακαλούνται οι επιδοτούμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους(εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής-δικαστική συμπαράσταση-γονείς ανήλικων τέκνων), που λαμβάνουν τα κάτωθι επιδόματα:
•    Βαριάς αναπηρίας
•    Αιματολογικών παθήσεων
•    Βαριάς νοητικής υστέρησης
•    Εγκεφαλικής παράλυσης
•    Παραπληγικών-Τετραπληγικών Δημοσίου
•    Παραπληγικών-Τετραπληγικών Ανασφαλιστών
•    Τυφλότητας
•    Κίνησης
•    Κώφωση-Βαρηκοϊα
•    Χανσενικών
* Οι Επιδοματούχοι της Παιδικής Προστασίας θα ενημερωθούν μεμονωμένα λόγω της διενέργειας κοινωνικής έρευνας.
•    ,να προσέλθουν στην Υπηρεσία της Πρόνοιας(Κτίριο «Ξενία», Αργοστόλι),
•    Στο Ν.Π.Δ.Δ «Ελπίνωρ» στην Ιθάκη(κτίριο Κ.Α.Π.Η),Τομέας Κοινωνικής προστασίας
από 04-11-2013 έως 16-12-2013,  προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1.Ταυτότητα του δικαιούχου επιδόματος(για ανήλικους Πιστοποιητικό γέννησης το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)
•    Για νόμιμους εκπροσώπους(ταυτότητα-εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής-δικαστική συμπαράσταση)
2.Βεβαίωση Μονίμου κατοικίας
3.Εκκαθαριστικό Εφορίας οικ.έτους 2013 ή Ε1 .
4.Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της Υπογραφής του επιδοτούμενου ή του δικαστικού συμπαραστάτη  από Δημόσια Υπηρεσία στην οποία θα αναφέρεται:

Α. Η ασφαλιστική κατάσταση του επιδοτούμενου
Β ότι δεν εισπράττουν  επίδομα/σύνταξη ή οικονομική ενίσχυση για τον ίδιο  λόγο ή διαφορετικό από άλλο Φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής
Γ. Θα ενημερώσουν την Υπηρεσία σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας, εισαγωγής σε ίδρυμα, μετοίκησης στο εξωτερικό άνω των 6 μηνών και γενικά οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων τους.
Δ. δεν εργάζονται
5.  Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας(προσωπικά στοιχεία) και της σελίδας θεώρησης του Βιβλιαρίου Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι απαραίτητα για την συνέχιση καταβολής του επιδόματος.
Οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης υποχρεούνται από εδώ και στο εξής μια φορά το χρόνο να προσέρχονται με τα ανωτέρω δικαιολογητικά στην υπηρεσία μας.
Η προσέλευση κάθε δικαιούχου στην υπηρεσία μας αποτελεί ατομική του υποχρέωση.
Σε αντίθετη περίπτωση είναι πιθανή η διακοπή του επιδόματος και διαγραφή από τα Μητρώα της Υπηρεσίας μας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Αυτοτελές τμήμα Πρόνοιας του Δήμου μας στο τηλέφωνο 2671022506.

kekatos2

Ο αντιδήμαρχος τουρισμού Κεφαλονιάς Βαγγέλης Κεκάτος

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer