Παράλληλα θα γίνει εκλογή τακτικών μελών Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Εκλογή Προέδρου στο Περιφερειακό την Κυριακή
Πολιτική
08/01/2013 | 13:27

Έχοντας υπόψη τις  διατάξεις α) του άρθρου 165 και β) του άρθρου 175 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » σας  προσκαλούμε  την 13/01/2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 9:00, στην αίθουσα  συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές Ποταμού)  για:
1-   Εκλογή Προεδρείου Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων  Νήσων.

2- Εκλογή Τακτικών Μελών Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
3-   Εκλογή Αναπληρωματικών Μελών Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων

Νήσων.

Ο  Πρόεδρος  Π.Σ.

                                                                       Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

                                                                         Άνθης  Χρήστος

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer