Όσοι πολίτες βρεθούν να έχουν διπλό ρόλο στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής
Εκλογές 2015: Τι ισχύει για Εφορευτικές Επιτροπές και αντιπροσώπους κομμάτων
24/01/2015 | 11:10

Χρήσιμες πληροφορίες για όσους καλούνται να δώσουν το “παρών” σε κάποια εφορευτική επιτροπή στις βουλευτικές εκλογές του 2015, αλλά και για τους αντιπροσώπους των κομμάτων.

Όσοι πολίτες βρεθούν να έχουν διπλό ρόλο στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής (25/01/2015), δηλαδή αυτόν του ψηφοφόρου και αυτόν του μέλους της εφορευτικής επιτροπής, είναι απαραίτητο να γνωρίζουν κάποια πράγματα για τις υποχρεώσεις τους.

Καταρχήν, η άσκηση των καθηκόντων του μέλους της εφορευτικής επιτροπής είναι υποχρεωτική. Σε κάθε εκλογικό τμήμα ορίζεται εφορευτική επιτροπή με πρόεδρο τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής και τέσσερα μέλη και τους αναπληρωτές τους.

Αν για κάποιο λόγο υγείας ή επαγγελματικό, ένα μέλος δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα καθήκοντα, θα πρέπει να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύει με ποινές.

Στην περίπτωση που δεν προσέλθει σε κάποιο από τα εκλογικά κέντρα ένα μέλος της εφορευτικής επιτροπής, τη θέση του παίρνει αναπληρωτής. Αν δεν υπάρχουν αναπληρωτές, η ψηφοφορία διεξάγεται με τα μέλη που είναι παρόντα, ή και μόνο από τον πρόεδρό της και αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής.

Τα καθήκοντα της εφορευτικής επιτροπής:

  1. Η επιτροπή διευθύνει την εκλογή και τηρεί τα εξής βιβλία:
    α) βιβλίο πρακτικών,
    β) πρωτόκολλο ψηφοφορίας και
    γ) βιβλίο διαλογής ψήφων. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης είναι δυνατή η απλούστευση, ενοποίηση ή η κατάργηση ορισμένων βιβλίων ή στοιχείων.
  2. Η επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Σε ισοψηφία νικάει η ψήφος του προέδρου.

Οι αντιπρόσωποι των κομμάτων

Το δικαίωμα να διορίσει από έναν αντιπρόσωπο κι έναν αναπληρωτή, σε κάθε εκλογικό τμήμα, έχει κάθε συνδυασμός κόμματος ή συνασπισμός κομμάτων ή ανεξαρτήτων και κάθε μεμονωμένος υποψήφιος.

Ο σχετικός διορισμός, γίνεται από τον αρχηγό του κόμματος ή της διευθύνουσας επιτροπής ή του μεμονωμένου υποψηφίου, με γραπτή δήλωση, η οποία απευθύνεται είτε στον Πρόεδρο του αρμοδίου Πρωτοδικείου είτε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ο τελευταίος με τη σειρά του είναι υποχρεωμένος να κοινοποιήσει το διορισμό στους προέδρους των πρωτοδικών.

Οι αντιπρόσωποι, δείχνουν τη δήλωση αυτή στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής και μπορούν να παραβρίσκονται στο εκλογικό τμήμα κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Μπορούν επίσης να κάνουν τυχόν παρατηρήσεις ή ενστάσεις, να θέτουν τη σφραγίδα τους στην κάλπη και να είναι παρόντες στη διαλογή των ψήφων.