Σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης θα λειτουργεί στον ίδιο χώρο έκθεση βιβλίου και εντύπου σχετικού με την εξέγερση του Πολυτεχνείου
Εκδήλωση για το Πολυτεχνείο στην Ιακωβάτειο Βιβλιοθήκη
20/11/2016 | 11:03

poly