Θα δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου στο οποίο θα γίνεται ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων, μέσω ηλεκτρονικής αποτύπωσης.
Εγκατάσταση συστήματος μείωσης διαρροών του δικτύου ύδρευσης Αργοστολίου 1, 2 εκατ. ευρώ
Κοινωνία
01/03/2017 | 14:47

Ψηφίστηκε χθες, 28/02/20107, από τη 2η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η εισήγηση για την έγκριση  σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης  και υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για την εκτέλεση της  Πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ», προϋπολογισμού 1.239.902,88 € με ΦΠΑ 24% .

Ο  Δήμος Κεφαλλονιάς αναλαμβάνει την αρμοδιότητα να λειτουργήσει ως δικαιούχος κα φορέας υλοποίησης της Πράξης, συνάπτοντας προγραμματική σύμβαση με την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης- Αποχέτευσης Κεφαλλονιάς (ΔΕΥΑΚ). Η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης είναι αναγκαία επειδή η ΔΕΥΑΚ ως Κύριος της Πράξης δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα ως Δικαιούχος της  προς υλοποίηση Πράξης σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020,  τις οποίες καλύπτει ο Δήμος  Κεφαλονιάς, καθ’ όσον διαθέτει Τεχνικές και Οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ.

To αντικείμενο της  Πράξης, είναι να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου στο οποίο θα γίνεται ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων, μέσω ηλεκτρονικής αποτύπωσης του δικτύου μεταφοράς/διανομής νερού και περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση τοπικών σταθμών ελέγχου και ρύθμισης πίεσης στις εισόδους των δευτερευουσών Ζωνών Ύδρευσης του Αργοστολίου, όπου σε συνδυασμό με τα μετρητικά όργανα των τοπικών σταθμών θα καταγράφεται το σύνολο του παραγόμενου και διατιθέμενου νερού στην κατανάλωση, καθώς και θα ρυθμίζεται η πίεση κατάντι του σταθμού με βάση της επιθυμητής πίεσης σε σχέση  με την επικρατούσα πίεσης εντός του εσωτερικού δικτύου διανομής νερού.

Σε αυτή την κατηγορία εγκαταστάσεων περιλαμβάνονται συνολικά είκοσι τέσσερις (24) εγκαταστάσεις Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (8 Τοπικοί Σταθμοί Υπολειμματικού Χλωρίου, 8 Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου και Ρύθμισης Πίεσης και 8 σταθμοί Σταθμοί Ελέγχου Πίεσης). Επιπλέον, θα γίνει η εγκατάσταση ενός τηλεμετρικού σταθμού μέτρησης ποιότητας νερού και ενός συστήματος επικοινωνιών για τη διαχείριση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης (Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Υ.) καθώς και η πιλοτική διασύνδεση 500 υφιστάμενων υδρομετρητών που διαθέτουν έξοδο παλμών για την παρακολούθηση του υδατικού ισοζυγίου λαμβάνοντας υπόψη σε πραγματικό χρόνο και την κατανάλωση στις οικίες. Το σύστημα δεν περιλαμβάνει την προμήθεια των υδρομετρητών παρά μόνο την προ-εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού για την ασύρματη μετάδοση και την καταγραφή των δεδομένων στην πόλη του Αργοστολίου (με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης).

Το τηλεπικοινωνιακό σύστημα θα υλοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει μέγιστη αξιοπιστία ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα στους Τοπικούς Σταθμούς ελέγχου των δικτύων Ύδρευσης και του Φορητού Σταθμού Ελέγχου, με τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου στα γραφεία της ΔΕΥΑ στο Αργοστόλι.

Το  κόστος της Προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1.239.902,88 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% .

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer