Προσφέρει την πλέον κατάλληλη δυνατότητα σε ενήλικες να φοιτήσουν μόνο για 2 απογευματινά Σχολικά Έτη και να αποκτήσουν Απολυτήριο Γυμνασίου
Εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κεφαλονιάς
Κοινωνία
16/04/2014 | 16:33

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) είναι ένα ευέλικτο και καινοτόμο δημόσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (ΕΣΠΑ 2007-2013) της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων), το οποίο στοχεύει στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού ενηλίκων που είναι κάτοχοι μόνο Απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου. Το πρόγραμμα σπουδών διαφέρει από το αντίστοιχο της τυπικής εκπαίδευσης ως προς το περιεχόμενο (μόνο 8 μαθήματα), τη διδακτική μεθοδολογία (απουσία βιβλίων και εξετάσεων)  και την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων (περιγραφική 2 φορές το έτος), προσαρμοσμένο στις ανάγκες ενήλικων εκπαιδευόμενων. Προσφέρει την πλέον κατάλληλη δυνατότητα σε ενήλικες να φοιτήσουν μόνο για 2 απογευματινά Σχολικά Έτη και να αποκτήσουν Απολυτήριο Γυμνασίου, εντασσόμενοι έτσι ομαλότερα στην κοινωνική, οικονομική και επαγγελματική ζωή τους.

Στο πλαίσιο που έχουν προδιαγράψει οι διακηρυγμένες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το νόμο 2525/97 για τη θεσμοθέτηση και λειτουργία των Σχολείων αυτών στην Ελλάδα, και εκτός των 8 βασικών μαθημάτων που διδάσκονται, τα ΣΔΕ στοχεύουν στην επανασύνδεση των εκπαιδευομένων με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, τη διαμόρφωση θετικής στάσης προς τη μάθηση, την απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων, την ενίσχυση της προσωπικότητας και, τέλος την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Για το λόγο αυτό πραγματοποιούν επιπλέον ποικιλία σχεδίων δράσης και εργαστηρίων με στόχο την κοινωνικοποίηση των εκπαιδευομένων, την πολιτισμική και αισθητική ευαισθητοποίησή τους καθώς και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε διάφορα σύγχρονα και απαραίτητα πλέον αντικείμενα.

Ομάδα – Στόχος

Πολίτες 18 ετών και άνω, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει μόνο την υποχρεωτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση και επιθυμούν να αποκτήσουν Απολυτήριο Γυμνασίου, ολοκληρώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο και την υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Χρηματοδότηση

Το πρόγραμμα των Σ.Δ.Ε. συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από το Ελληνικό Δημόσιο (φορέας υλοποίησης Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης/ΙΝΕΔΙΒΙΜ της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης) στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013. Έχει εγκριθεί η επέκταση της χρηματοδότησης έως το 2016, ενώ και στο πλαίσιο του Νέο προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 συζητείται εκτενώς η προώθηση της εκπαίδευσης ενηλίκων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής ενηλίκων σε εκπαιδευτικά προγράμματα από 9% σήμερα στο 15% το 2020.

Επιπρόσθετα στοιχεία

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες, συγκεκριμένα δύο εκπαιδευτικά έτη από αρχές Οκτωβρίου έως τέλος Ιουνίου. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα είναι 25ωρo και τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Τα ΣΔΕ που λειτουργούν σε σωφρονιστικά καταστήματα έχουν πρωινό ωράριο.

Διδάσκονται:

  • Ελληνική Γλώσσα (3 ώρες εβδομαδιαίως)
  • Μαθηματικά (3 ώρες εβδομαδιαίως)
  • Αγγλική Γλώσσα (3 ώρες εβδομαδιαίως)
  • Πληροφορική (3 ώρες εβδομαδιαίως)
  • Κοινωνική Εκπαίδευση (3 ώρες εβδομαδιαίως)
  • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (2 ώρες εβδομαδιαίως)
  • Φυσικές Επιστήμες (2 ώρες εβδομαδιαίως)
  • Πολιτισμική – Αισθητική αγωγή (1 ώρα εβδομαδιαίως)

Οι Συμβουλευτικές υπηρεσίες, που περιλαμβάνουν ένα Σύμβουλο Σταδιοδρομίας και έναν Σύμβουλο Ψυχολόγο σε κάθε Σχολείο, αποτελούν μία επιπλέον καινοτομία των 58 Σχολείων και των 35 Παραρτημάτων αυτών που λειτουργούν σήμερα σε όλη την Ελλάδα.

Έμφαση δίνεται στην απόκτηση βασικών προσόντων και στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων. Η απόκτηση γενικών γνώσεων, η προώθηση της χρήσης νέων τεχνολογιών και της εκμάθησης ξένης γλώσσας με την πληρωμή εξέταστρων πιστοποίησης από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ καθώς και η συμβουλευτική σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού βελτιώνουν σημαντικά τις δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά εργασίας. 

Το Σ.Δ.Ε. Κέρκυρας (ως μοναδικό έως σήμερα ΣΔΕ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων) ιδρύθηκε το 2005, στεγάστηκε στο Ειδικό Σχολείο (2005-2007) και στο Σχολικό Συγκρότημα Κυνοπιαστών (2007-2013) του τέως Δήμου Αχιλλείων και από το φετινό σχολικό έτος 2013-2014 στεγάζεται στο κτίριο του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κέρκυρας στο κέντρο της πόλης της Κέρκυρας, λειτουργώντας καθημερινά τα απογεύματα 5.00 – 9.00 μ.μ. Κατά την περίοδο 2008-2010 λειτούργησε Παράρτημα αυτού στο Δήμο Θιναλίων της Βόρειας Κέρκυρας, από όπου αποφοίτησαν 12 εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι συνέχισαν τη διαδικασία μάθησης παρακολουθώντας απογευματινά μαθήματα Ιταλικών και Πληροφορικής με καθηγητές του Κέντρου Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κέρκυρας.  Για 3η χρονιά φέτος ξεκίνησαν και τα μαθήματα του Παραρτήματος Λευκίμμης, το οποίο λειτουργεί στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Λευκίμμης με 46 εκπαιδευόμενους Α’ και Β’ κύκλου, ενώ έχει συμμετάσχει και η Ζάκυνθος  στο πρόγραμμα με τη λειτουργία του Παραρτήματος Ζακύνθου του ΣΔΕ Πύργου (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας).

Μέχρι σήμερα από το ΣΔΕ Κέρκυρας έχουν αποφοιτήσει 222 ενήλικα άτομα, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων συνεχίζουν την εκπαίδευση/κατάρτισή τους σε Δημόσια εσπερινά Γενικά/Επαγγελματικά Λύκεια και Σχολές Κατάρτισης της χώρας, βελτιώνουν αισθητά τις επαγγελματικές τους δυνατότητες, υποστηρίζουν καλύτερα ως γονείς τη σχολική πρόοδο των παιδιών τους.

Με τη δωρεάν μετακίνηση των εκπαιδευόμενων προς Έδρα και Παράρτημα με αστικό και υπεραστικό ΚΤΕΛ, το κόστος της οποίας καλύπτεται μηνιαία από το φορέα υλοποίησης του προγράμματος ΙΝΕΔΙΒΙΜ, το Σχολείο επιδιώκει να διευκολύνει τη φοίτηση εργαζόμενων -εποχικά ή μη- και άνεργων ενηλίκων.

Στο πλαίσιο αυτό παρέχεται η δυνατότητα αναπλήρωσης των κενών φοίτησης 1. με καθημερινή βραδινή προαιρετική παρακολούθηση δύο επιπλέον διδακτικών ωρών (9.00-10.30 μμ), 2. με εκπόνηση συνθετικών εργασιών σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου των ετήσιων απουσιών και 3. με παράταση φοίτησης κατά ένα εξάμηνο.

Με δεδομένες τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην Ελλάδα η Δια Βίου Μάθηση φαίνεται να αποτελεί το βασικότερο μοχλό ανάδυσης του πλήρους δυναμικού όλων των πολιτών της χώρας. Όραμά της είναι ο ενημερωμένος Ενεργός Πολίτης μιας αληθινά Δημοκρατικής κοινωνίας και αυτό ακριβώς υπηρετεί ο θεσμός των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για σχετικό τηλεοπτικό βίντεο επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. www.inedivim.gr, της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης www.gsae.edu.gr και του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Κέρκυρας http://sde-kerkyr.ker.sch.gr

Το ΣχολείO Δεύτερης Ευκαιρίας Κέρκυρας ΚΑΛΕΙ τους ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ σΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ  κεφαλλονιασ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015, τις ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ

  1. ΣΤο κεντρο δια βιου μαθησησ ΚΕΦΑΛληΝΙΑΣ ΣΤΟ XENIA ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, ΤΗΛ. 2671027616 (9.00-13.00) &
  2. ΣΤΟ δημοσιο ΙΕΚ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΤΗΛ. 2671026852 (15.30-20.30)

sxoleio

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer