Στο Ιόνιο Κέντρο Τεχνών και Πολιτισμού, η Astrid έχει καταπιαστεί σε μια σειρά μελετών με βάση τον αριθμό 20.
Δυο εκθέσεις στο Ιόνιο Κέντρο Τεχνών και Πολιτισμού
Κοινωνία
15/07/2013 | 08:33

Astrid Kensinger Almkhlaafy είναι σήμερα επίκουρος καθηγήτρια στο σχολείο Nanyang Technological University University’s school of art design and media in visual communication. Είναι κάτοχος MFA του Rhode Island School of Design με πτυχίο στην Κλασική και την σχετική με την Εγγύς Ανατολή Αρχαιολογία από το Bryn Mawr College. Εργάζεται με βάση την παράδοση των Somatics, όπου η άμεση εμπειρία και το σώμα είναι οι βασικοί παράγοντες για την εξερεύνηση του εσωτερικού κόσμου μέσα από την επαφή του σώματος με την φυσική τοποθεσία.

Ως καλλιτέχνις, ένα μεγάλο μέρος της κατανόησης της είναι άμεσα συνδεδεμένο με την πορεία σε συνάρτηση με τη χαρτογράφηση. Πρόσφατα έργα της περιλαμβάνουν έρευνες ιερών τόπων σε ιστορικά πλούσιες περιοχές, με έμφαση στην μελέτη της διαδικασίας του προσκυνήματος και των μεθοδολογιών της εκτέλεσης που προσδιορίζουν οι δράσεις αυτές. Η δουλειά της έχει παρουσιαστεί στην Ασία, την Αμερική και την Ευρώπη.

Στο Ιόνιο Κέντρο Τεχνών και Πολιτισμού, η Astrid έχει καταπιαστεί σε μια σειρά μελετών με βάση τον αριθμό 20. Είναι εμπνευσμένες από την Πηνελόπη και τον όρο // αναμονή //. Χρησιμοποιώντας το GPS, το βίντεο και τη φωτογραφία, έχει χαρτογραφήσει την απόσταση και το χρόνο, με έμφαση στην επανάληψη, την υπομονή, την αντοχή και περιστασιακά το χιούμορ. Αναμονή 20 ετών είναι επική. Σε μια σειρά 20 σπουδών θα εξερευνηθεί ο χρόνος και θα τιμηθεί η Πηνελόπη.

Tα έργα της με τίτλο //20 – 20 // θα εκτεθούν στο Ιόνιο Κέντρο Τεχνών και Πολιτισμού με επίσημη παρουσίαση την 16η Ιουλίου 2013 κι ώρα 20.30.

PETRA MATUSKOVA

Η Πέτρα είναι γλύπτρια με παράλληλη ειδίκευση στον χώρο των εκτυπώσεων. Η έμπνευση για τα τελευταία έργα της έγκειται στην παρατήρηση, την εξερεύνηση και την χάραξη παράξενων μορφών και σχημάτων από το γύρω περιβάλλον. Αυτές οι εικόνες είναι ακατέργαστα υλικά για την περαιτέρω καλλιτεχνική δουλειά της και συνήθως συνδέει τις εικόνες με τις προσωπικές της εμπειρίες και την έρευνα του τόπου όπου διαμένει. Ονομάζει τη μέθοδο της “Metamorphialism”. Η λέξη αντιπροσωπεύει την μεταμόρφωση μιας προυπάρχουσας εικόνας
που υπήρχε και με τη χρήση διαφόρων μέσων η εικόνα αλλάζει την έννοια και την έκφρασή της.
Από την πρώτη συνάντηση της με την τέχνη η Πέτρα έχει γοητευθεί από την αρχαιότητα και ειδικά την ελληνική τέχνη και ιστορία και παράλληλα από τον κόσμο της τέχνης ροκ. Επίσης από την παραδοσιακή και πρωτόγονη τέχνη , τις χειροτεχνικές πρακτικές και τα πρόσφατα έργα της επηρεάζονται από αυτό το ενδιαφέρον.
Κατά τη διάρκεια της δεύτερης παραμονής στην Κεφαλονιά η καλλιτέχνιδα έχει δημιουργήσει ένα νέο σώμα εργασίας συνδεδεμένο με την ελληνική μυθολογία. Χρησιμοποιεί τη μέθοδο της, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Η έμπνευσή της αυτή τη φορά δεν κρύβεται στα σχέδια, αλλά είναι κρυμμένη στα σχήματα των λίθων που σκαλίζει.

Tα νέα έργα της με τίτλο //ODYSSEUS’S ENCOUNTERS // θα εκτεθούν στο Ιόνιο Κέντρο Τεχνών και Πολιτισμού σε επίσημη παρουσίαση την 16η Ιουλίου 2013 και ώρα 20.30.

Astrid Kensinger Almkhlaafy

Astrid Kensinger Almkhlaafy is currently assistant professor at Nanyang Technological University’s school of art design and media in visual communication. She holds an MFA from the Rhode Island School of Design and a BA in classical & near eastern archaeology from Bryn Mawr College. She works in the tradition of Somatics, where direct experience and the body are key ingredients in exploring the inner world through physical engagement with location. As an artist much of her understanding of place is through walking and mapping.

 Her current major projects involve investigations of sacred and historically rich sites, examining the process of pilgrimage and methodologies of performing and delineating such actions. Her work has been shown in Asia, America and Europe.

While at the Ionion Center for the Arts and Culture, Astrid has been working on a series of studies based on the number 20. She is inspired by Penelope and the theme of waiting. Using GPS, video and photography, she has been mapping distance and time with a focus on repetition, patience, endurance and occasional humor. To wait 20 years is epic. In a series of 20 studies time will explored and Penelope honored.

Τhe works under the title // 20-20 // will be exhibited at the Ionion Center for the Arts and Culture 16th of July 2013 evening 20.30

PETRA MATUSKOVA

Petra is a sculptor and a print maker. The inspiration for her latest works lies in observation, exploration and drawing of strange forms and shapes in the environment around us. These discovered images are rough material for her further artistic work and she usually connects images with her personal experiences and research of the place where she is staying. She calls her method “Metamorphialism”. The word represents metamorphosis of a preliminary image which existed somewhere and by using various media; the image changed its meaning and expression.
Since her first encountering with art she has been fascinated by ancient, especially Greek art and history, world rock art. But also by traditional and primitive art and craft techniques and her contemporary art work is affected by this interest.
During her second artist residency on Kefalonia island she is producing body of work more connected to Greek mythology. She is using her method but in a different way. Her inspiration this time is not concealed in the drawings but its hidden in the shapes of stones that she is carving.
Τhe new works under the title // ODYSSEUS’S ENCOUNTERS // will be exhibited at the Ionion Center for the Arts and Culture 16th of July 2013

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer