Συνεχίζονται από το υπουργείο Υποδομών οι προσπάθειες για την αποκατάσταση των ζημιών στην Κεφαλονιά μετά την σεισμική δραστηριότητα
Δράσεις για την αποκατάσταση των ζημιών στην Κεφαλονιά
Κοινωνία
02/04/2014 | 18:58

Συνεχίζονται από το υπουργείο Υποδομών οι προσπάθειες για την αποκατάσταση των ζημιών στην Κεφαλονιά μετά την σεισμική δραστηριότητα.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
Συνολικά διενεργήθηκαν 3079 αυτοψίες στα ιδιωτικά κτίρια του νησιού από την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΥΑΣ) της ΓΓΔΕ. Με βάση τις αυτοψίες αυτές, 1460 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κατάλληλα για χρήση «πράσινα», 1441 χαρακτηρίστηκαν «κίτρινα», δηλαδή κτίρια, τα οποία δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν πριν επισκευαστούν και 178 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κατεδαφιστέα.
Η ΥΑΣ βρίσκεται από την πρώτη μέρα του σεισμού στο Ληξούρι και εξυπηρετεί τους πολίτες. Από τις 17.02.2014 μάλιστα, λειτουργεί με δύο γραφεία στο νησί, ένα στο Αργοστόλι και ένα στο Ληξούρι. Στην ΥΑΣ έχουν κατατεθεί και ελέγχονται ήδη 570 αιτήσεις πληγέντων για επιδότηση ενοικίου. Εξ αυτών έχουν εγκριθεί και χορηγηθεί 135 επιδοτήσεις. Επίσης, μέσω της ΥΑΣ έχει ξεκινήσει η διαδικασία στεγαστικής συνδρομής για την επισκευή των κτιρίων. Συγκεκριμένα, έχουν κατατεθεί 48 αιτήσεις για έκδοση άδειας επισκευής μικρής κλίμακας και αντίστοιχης στεγαστικής συνδρομής, καθώς και 29 αιτήσεις για έκδοση αδειών επισκευής μεγαλύτερης κλίμακας.
Παράλληλα, με βάση τα τελευταία στοιχεία από τον Δήμο, έχουν ήδη παρασχεθεί ή προωθηθεί για κατάθεση σε λογαριασμό επιδόματα οικοσκευής σε 1546 νοικοκυριά με μέσο ύψος ενίσχυσης τα 2.000,00 ευρώ.

ΣΧΟΛΕΙΑ
Η λειτουργία των σχολείων έχει αποκατασταθεί και βελτιώνεται συνεχώς με την μεταφορά και εγκατάσταση από την εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ λυόμενων αιθουσών, γραφείων και wc. Στα τέσσερα οικόπεδα που είχαν σχεδιαστεί εξ αρχής για την στέγαση 4 σχολείων έχουν τοποθετηθεί 75 αίθουσες (συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό γραφεία και wc). Για την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικότητας θα μεταφερθούν στο νησί άλλες 12 σχολικές αίθουσες, 2 γραφεία και 3 WC. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται η διαμόρφωση ενός πέμπτου οικοπέδου, που περιλήφθηκε εκ των υστέρων στον σχεδιασμό και στο οποίο ο Δήμος προετοιμάζει τις υποδομές.

ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
Το έργο χωρίζεται σε δύο φάσεις. Η Α’ φάση, Π/Υ 660.000,00 € αφορά στην αποκατάσταση δύο εκ των τεσσάρων ραμπών εξυπηρέτησης του ferry boat της γραμμής Αργοστόλι – Ληξούρι. Η μελέτη ολοκληρώθηκε και ο ανακηρυχθείς ανάδοχος αναμένεται να εγκατασταθεί άμεσα στο νησί, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί εντός 40 ημερών. Η Β’ φάση του έργου αποκατάστασης θα ξεκινήσει μετά το πέρας της θερινής τουριστικής περιόδου.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Ο σεισμός έχει προκαλέσει, αφενός βλάβες στο οδικό δίκτυο (διαφορικές καθιζήσεις – έντονες ρηγματώσεις οδοστρώματος μήκους αρκετών δεκάδων μέτρων), αφετέρου συνθήκες ενδεχόμενης αστάθειας στα βραχώδη πρανή ανάντη του δρόμου, με αποτέλεσμα κίνδυνο μελλοντικών καταπτώσεων. Κατά συνέπεια, οι μελέτες που υλοποιούνται αφορούν στην αντιμετώπιση αυτών των δύο ξεχωριστών προβλημάτων.
Εκτιμάται, ότι μέχρι τέλος Απριλίου θα έχουν αναδειχθεί οι ανάδοχοι των εργολαβιών, που θα αποκαταστήσουν τις βλάβες και θα άρουν τους ενδεχόμενους κινδύνους. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, οι απαιτούμενες επεμβάσεις θα κατηγοριοποιηθούν και θα τους δοθεί προτεραιότητα, έτσι ώστε πριν το καλοκαίρι να έχουν ολοκληρωθεί οι κυριότερες άμεσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της επικινδυνότητας του δικτύου. Σε κάθε περίπτωση, την περίοδο αυτή όλο το επαρχιακό δίκτυο είναι λειτουργικό, πλην αυτό στη θέση «Χάρακας», το οποίο ήταν κλειστό πριν το σεισμό για εργασίες επισκευής και αναβάθμισης. Οι εργασίες αυτές βρίσκονται σε εξέλιξη. Μέχρι να αποκατασταθεί και το οδικό αυτό τμήμα, η κυκλοφορία προς το βόρειο τμήμα του νησιού θα γίνεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στα πλαίσια της αναστολής καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, έχει προβλεφθεί α) η κεφαλαιοποίηση των τρεχουσών και καθυστερούμενων εισφορών μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2013, β) η αναστολή καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μέχρι 30.06.2014 και η εξόφληση των εισφορών αυτών σε 12-24 δόσεις (μετά τη λήξη της αναστολής).
Πολύ σημαντική είναι η στήριξη των πληγεισών επιχειρήσεων μέσω ΕΤΕΑΝ. Συγκεκριμένα, η ενίσχυση θα παρέχεται με την μορφή συνδυασμού επιχορήγησης (30%) και δανειακού προϊόντος (70%), το οποίο θα συνιστάται από 95% άτοκο δάνειο και 5% ιδιωτική συμμετοχή.
Το ΕΤΕΑΝ έχει ήδη εκδώσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. ΑΔΑ: ΒΙΞΕ46ΨΧΨΖ-Ι6Κ).

ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Μετά την επαναλειτουργία του υδροδοτικού και του αποχετευτικού συστήματος της Κεφαλονιάς, η ΕΥΔΑΠ συνεχίζει να παρακολουθεί μέσω ειδικού συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου το δίκτυο ύδρευσης και τις δειγματοληψίες του πόσιμου νερού μέσω περιοδικού προγράμματος.

2seismos_lhjouri16

Πηγή: skai.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ