Όλα τα θέματα είναι κατεπείγοντα και λόγω αυστηρών καταληκτικών προθεσμιών και κρίσιμα για την λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου
Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο
dhmotiko
Πολιτική
30/07/2014 | 13:02

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε  σε  συνεδρίαση, (31η συνεδρίαση)  του Δημοτικού   Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου « Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου)   την 30η   Ioυλίου 2014  ημέρα Τετάρτη & ώρα 12:00  με θέμα :

 • Έγκριση Απολογισμού- Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης  Δήμου Κεφαλλονιάς έτους 2012. ( αρ. 139/14  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής )

Το θέμα είναι κατεπείγον λόγω πεπερασμένων  προθεσμιών  εξαιτίας  των σοβαρών προβλημάτων  που ανέκυψαν από τους σεισμούς,  αλλά και για λόγους ομαλής λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου .

ΕΙΣ: Οικονομική Επιτροπή.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε  σε  συνεδρίαση, (32η συνεδρίαση)  του Δημοτικού   Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου « Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου)   την 30η   Ioυλίου 2014  ημέρα Τετάρτη    & ώρα 13:00  με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Όλα τα θέματα είναι  κατεπείγοντα και  λόγω αυστηρών καταληκτικών προθεσμιών  και κρίσιμα για την λειτουργία  των Υπηρεσιών  του Δήμου .

 1. Έγκριση έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Α΄τριμήνου Δήμου Κεφαλλονιας οικ. έτους 2014.( αρίθμ. 140/14 αποφ. Οικ. Επιτροπής)

ΕΙΣ: Οικονομική Επιτροπή

 1. Έγκριση έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Β΄τριμήνου Δήμου Κεφαλλονιάς οικ. έτους 2014. .( αρίθμ. 247/14 αποφ. Οικ. Επιτροπής).

ΕΙΣ:  Οικονομική Επιτροπή

 1. Έγκριση  απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού  Δήμου Κεφαλλονιάς οικ. έτους 2014.

ΕΙΣ: Οικονομική Επιτροπή

 1. Έγκριση της αρίθμ. 224/14  απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την ένταξη στον ενιαίο πολλαπλό  λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος του Δήμου των παραχωρηθέντων αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ

ΕΙΣ: Οικονομική Επιτροπή

 1. Εγκριση ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. για την διαχειριστική περίοδο από 14-6-2011 έως και 31-12-2012.

ΕΙΣ: Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ κ. Α. Κωνσταντάκης

 1. Εκθεση Πεπραγμένων έτους 2012 του Ν.Π.Δ.Δ. « Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Παιδείας Δήμου Κεφαλλονιάς  ΟΚΑΠ»

ΕΙΣ: Πρόεδρος ΟΚΑΠ κ. Δ. Κοκκόσης

 1. Εγκριση Προϋπολογισμού και ΟΠΔ του Ν.Π. « Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.

ΕΙΣ: Α/ Πρόεδρος κ. Γ. Αποστολάτος

 1. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν για χρήση κοινόχρηστου χώρου.

ΕΙΣ: Δ/νση Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης  – Τμήμα αδειοδοτήσεων & ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.

 1. Παραλαβή μελέτης με τίτλο « Αποχέτευση Αγίας Ευφημίας – Συμπληρωματικές Τοπογραφικές Εργασίες Αγωγού Μεταφοράς Λυμάτων στο ΒΙΟ.ΚΑ Σάμης .

ΕΙΣ: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής  του έργου «Βελτίωση  των Εγκαταστάσεων του ανακαινισθέντος σχολικού συγκροτήματος Φαρακλάτων όπου στεγάσθηκε το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Αργοστολίου» Αναδόχου Κ/Ξ Π. Μαρκεζίνη- Χ. Αντωνόπουλου

ΕΙΣ: Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών

 1. Εγκριση μετακινήσεων Δημάρχου

ΕΙΣ : Γρ. Δημάρχου

 1. Επιχορήγηση Εθελοντικών  Ομάδων Δήμου Κεφαλλονιάς .

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

 

 

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer