Για την τακτοποίηση των συγκεκριμένων αυθαιρέτων θα καταβάλλεται μόνο παράβολο 300 ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
Δικαιολογητικά για νομιμοποίηση αυθαίρετων στάβλων
Κοινωνία
25/01/2014 | 11:16

Ο Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισμός Κεφαλληνίας & Ιθάκης ενημερώνει τους ιδιοκτήτες
αυθαίρετων στάβλων και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ότι σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, ενεργοποιώντας την παρ.13 του άρθρου 23 του Ν.4178/13, δίδεται προθεσμία περίπου ενός χρόνου και συγκεκριμένα έως τις 6 Φεβρουαρίου 2015 προκειμένου να αιτηθούν την νομιμοποίηση τους.
Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν αυθαίρετοι στάβλοι και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, προσωρινής διαμονής, σε δημόσιες εκτάσεις οι οποίες έχουν παραχωρηθεί νομίμως ή, σε ιδιωτικές εκτάσεις, οι οποίες είναι καταχωρημένες στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Ο.Σ.Δ.Ε.).
Επίσης μπορούν να υπαχθούν όλες οι αυθαίρετες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και στάβλοι, ανεξαρτήτως μεγέθους, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται κατασκευές όπως σιλό, αποθήκες, κτίσματα γεωτρήσεων, εκκολαπτήρια, μύλοι ζωοτροφών στους οποίους παράγονται προϊόντα για ίδια χρήση της μονάδας και όχι για πώληση κ.λ.π. Τονίζεται ότι, μπορούν ακόμη να τακτοποιηθούν αυθαίρετες αλλαγές χρήσης κτίσματος από σταυλική εγκατάσταση (π.χ. θάλαμος εκτροφής) σε αποθήκη για την εξυπηρέτηση των αναγκών της μονάδας.
Για την τακτοποίηση των συγκεκριμένων αυθαιρέτων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων θα καταβάλλεται μόνο παράβολο 300 ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλλονται για την υπαγωγή είναι:
α) Αίτηση
β) Αντίγραφο της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης, με τα αντίστοιχα αποσπάσματα χάρτη, όπου θα αποτυπώνονται από τον μηχανικό τα σημεία των εγκαταστάσεων
γ) Τεχνική έκθεση μηχανικού, όπου θα δηλώνεται ότι οι επιφάνειες του κτίσματος ή των κτισμάτων προσωρινής διαμονής (σπίτι) δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 35 τ.μ., καθώς και ο τρόπος κατασκευής τους.
Για περισσότερες διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν προσέρχονται στα γραφεία του Ενιαίου Αγροτικού Συνεταιρισμού στο Αργοστόλι.
Για τον Ενιαίο Αγροτικό Συνεταιρισμό Κεφαλληνίας & Ιθάκης
Ανδρέας  Π. Καλαφάτης  Πρόεδρος  Δ.Σ.

staulos

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer