Από το Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (CISD)
Διασφάλιση ορθής διαχείρισης των αποβλήτων από την κατεδάφιση επικινδύνου οικοδομής
Κοινωνία
20/03/2014 | 17:17

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

προς

τον Δήμαρχο Κεφαλονιάς

κ. Αλέξανδρο Παρίση

Θέμα:   Διασφάλιση Ορθής Διαχείρισης των Αποβλήτων από την Κατεδάφιση Επικινδύνου Οικοδομής

Σχετ.:      (α)   Απόφαση 66/2014 του Δ/Σ του Δήμου Κεφαλονιάς (ΑΔΑ: ΒΙΚΝΩΕ5-ΤΧΓ)

(β)   Η από 10.02.14 Ανοικτή Επιστολή του CISD προς τους Συναρμόδιους Υπουργούς με θέμα την Διασφάλιση της Ορθής και Οικονομικής Διαχείρισης των Αποβλήτων από τα Ερείπια της Κεφαλονιάς

Αγαπητέ Δήμαρχε,

Με ικανοποίηση διαβάσαμε την (α) σχετ. Απόφαση 66/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεφαλονιάς με θέμα «Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου µε τίτλο  «Κατεδάφιση κτιρίων ή τμημάτων αυτών αυτών, τα  οποία  έχουν  υποστεί  βλάβη  από  τον  σεισμό  της  26-01-2014, και 3-2-14 στο Δήµο Κεφαλονιάς» – Αριθ. ΠΑΕΕΚ 1616/2/13-2-14 Υ.Α.Σ.», στην οποία εγκρίνεται και η δαπάνη ποσού 35.000,00 και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α 70.7422.01 και τίτλο «Κατεδάφιση κτιρίων ή τμημάτων αυτών, τα οποία έχουν υποστεί βλάβη από τον σεισμό της 26-01-2014, και 3-2-14 στο Δήμο Κεφαλονιάς, ιδιοκτήτης Αραβαντινός Τζες Χαράλαµπος Νικόλαος και Αναστάσιος στη θέση οδός Κρασοπατέρα 35 και Αρετής – Αριθ. ΠΑΕΕΚ 1616/2/13-2-14 Υ.Α..Σ»

Η ικανοποίηση προέρχεται από την σχετικά ταχεία αντιμετώπιση του θέματος από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ωστόσο, με ιδιαίτερη απορία, ανησυχία και απογοήτευση δεν αναγνώσαμε στην απόφαση αυτή ΚΑΝΕΝΑ όρο -ή αναφορά σε όρους- σχετικά με την διαδικασία κατεδάφισης και ειδικά με την διαδικασία Συλλογής και Ανακύκλωσης των Αποβλήτων Κατεδάφισης, σύμφωνα με τον Νόμο 4042/12 και την ΚΥΑ 36259/10.

Σας υπενθυμίζουμε ότι με τη (β) σχετ. Ανοικτή Επιστολή του CISD, που σας κοινοποιήθηκε,  σχετικά με την Διασφάλιση Ορθής και Οικονομικής Διαχείρισης των Αποβλήτων από τα Ερείπια της Κεφαλονιάς, είχαμε επισημάνει ότι «το CISD θα παρακολουθήσει την όλη διαδικασία και είτε θα αναδείξει τις καλές επιδόσεις της κρατικής μηχανής και των εταιρειών διαχείρισης είτε θα καταγγείλει άμεσα την οποιαδήποτε στρέβλωση ή παρανομία, προς τα αρμόδια Εθνικά και Ευρωπαϊκά όργανα.»

Κατόπιν αυτού, σας παρακαλούμε εντός τριών ημερών να μας τεκμηριώσετε ότι ο Δήμος έχει προβλέψει στην σύμβαση της εν λόγω ανάθεσης Κατεδάφισης την μεταφορά των Αποβλήτων της εν προκειμένω Κατεδάφισης (όπως και κάθε άλλης που πρόκειται να προγραμματισθεί) σε νόμιμα αδειοδοτημένο χώρο προσωρινής αποθήκευσης καθώς και για την περαιτέρω σύννομη διαχείριση αυτών.

Σε αντίθετη περίπτωση τα CISD θα προβεί σε κάθε σύννομη ενέργεια κατά της ως άνω πράξης, αυτών που την υπογράφουν και οποιουδήποτε τρίτου εμπλακεί άμεσα ή έμμεσα στη διαδικασία κατεδάφισης.

Ελπίζουμε ότι η τεκμηριωμένη απάντησή σας θα μας δώσει την επιβεβαίωση ότι ο Δήμος Κεφαλονιάς λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, εξυπηρετώντας το ευρύτερο συμφέρον των Δημοτών του.

Με εκτίμηση,

για το CISD

Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Η Πρόεδρος

Μαργαρίτα Καραβασίλη

2seismos_lhjouri18

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia