Εκτιμάται πως θα αναπτυχθούν από αυτόν τον μήνα έως τον επόμενο Σεπτέμβριο περίπου 500 ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα.
Διαδικτυακά μαθήματα για όλους από το Πανεπιστήμιο Αθηνών
10/10/2014 | 19:39

Aνοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα μέσω του Διαδικτύου (massive open online courses) θα αρχίσει να προσφέρει σταδιακά από αυτόν τον μήνα το Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), κατά το πρότυπο πολλών διεθνώς καταξιωμένων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Με τον όρο «Ανοικτό Μάθημα» νοείται η ελεύθερη πρόσβαση στο περιβάλλον του μαθήματος με εμπλουτισμένο περιεχόμενο μέσω πολυμέσων (διαφάνειες, σημειώσεις, βίντεο, podcasts, διαδραστικό περιεχόμενο) και στο εκπαιδευτικό υλικό του.

Η δράση αυτή υλοποιείται από την αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία «Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο» («Gunet»), στην οποία συμμετέχουν όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας. Η αντίστοιχη κάθετη δράση «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα» στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στοχεύει στην ανάπτυξη ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων, που διατίθενται δωρεάν τόσο σε φοιτητές-φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Αθηνών όσο και στο ευρύ κοινό.

Εκτιμάται πως στο Πανεπιστήμιο Αθηνών θα αναπτυχθούν από αυτόν τον μήνα έως τον επόμενο Σεπτέμβριο περίπου 500 ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες http://opencourses.gr/index.xhtml και http://ocw-project.uoa.gr