Από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Διαγωνισμός για προμήθεια εξοπλισμού στο ΚΤΕΟ Ληξουρίου
Οικονομία
11/12/2014 | 15:36

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί πρόχειρο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση συμπληρωματικού εξοπλισμού (Μηχανολογικός Εξοπλισμός – Μηχανογράφηση και Είδη Πληροφορικής κωδικός CPV: 72500000-0, 42418500-4) για την πιστοποίηση του ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κεφαλληνίας (NUTS GR223), προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με την χαμηλότερη τιμή. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι μέχρι και την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και ώρα 10:00π.μ., η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 29.12.2014 και ώρα 11:00π.μ. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται στην δικτυακή πύλη της υπηρεσίας www.pin.gov.gr  στη διαδρομή: Αρχική Σελίδα → Προκηρύξεις.

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση, η οποία είναι εφικτή μόνο με την προμήθεια του ως άνω εξοπλισμού, είναι απαραίτητη για την λειτουργία του ΚΤΕΟ.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο
τηλ: 26713.60589, φαξ: 26710.28078, ηλ. ταχυδρ. tm_promithion.kef@pin.gov.gr, τμήμα προμηθειών της Π.Ε. Κεφαλληνίας, Διοικητήριο, Αργοστόλι, Τ.Κ. 28 100, Κεφαλονιά.

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer